Kehitysvammaisella nuorella on oikeus vakaumukseen ja tukeen sen toteuttamiseksi

Kehitysvammaliitto ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus ovat huolissaan loukkauksista, jotka rikkovat kehitysvammaisten nuorten oikeutta vakaumukseen ja uskontoon.

Kuvituskuva: Pixabay / Daniil Slavinski

Kehitysvammaliiton ja Kirkkohallituksen huoli pohjautuu loukkauksiin, jotka rikkovat kehitysvammaisten nuorten oikeutta vakaumukseen ja uskontoon.

Osa nuorista on saanut kielteisen päätöksen tuesta, jota he ovat hakeneet hyvinvointialueiden vammaispalveluista rippikouluun osallistumiseksi. Katsomuksellista toimintaa ei voi kuitenkaan rajata kehitysvammaisen nuoren tarvitseman avun ja tuen käyttömahdollisuuden ulkopuolelle ilman, että se rikkoo nuoren perusoikeuksia.

Katsomukselliseen toimintaan osallistuminen tukee nuoren vakaumuksen ja elämänkatsomuksen kehittymistä ja perheen antamaa kasvatusta. Se yhdistää nuoria matkalla kohti aikuisuutta sekä tukee oman yhteisön perinteisiin liittymistä ja nuorille ja heidän perheilleen tärkeän kokemuksen jakamista.

Yleisintä on osallistuminen evankelis-luterilaisten seurakuntien järjestämään rippikouluun, johon vuonna 2023 osallistui 73,3 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta. Uskonnollisen toiminnan lisäksi elämänkatsomuksen kehittymistä tukevaa toimintaa järjestetään myös uskonnollisesti sitoutumattomana Prometheus-leirinä.

Nuorella on oikeus kehitysvamman vuoksi tarvitsemaansa tukeen

Nuorella, jolla on kehitysvamma, on vapaus tunnustaa ja harjoittaa vakaumustaan muiden nuorten tavoin. Vapautensa toteuttamiseen hän tarvitsee tukea. Ilman tukea nuori jää nuoria yhdistävän katsomuksellisen toiminnan, kuten rippikoulun, sekä siihen liittyvän muun yhteisön ulkopuolelle.

Lainsäädännöllinen vastuu kehitysvammaisen nuoren osallistumisessaan tarvitseman avun ja tuen järjestämisestä kuuluu hyvinvointialueille. Tämä koskee myös tukea, jota nuori tarvitsee rippikouluun osallistumisessa. Oikeus apuun ja tukeen on subjektiivinen eli riippumaton määrärahoista. Tuen järjestämiseen on erilaisia tapoja.

Nuoren vakaumuksen tukeminen edellyttää yhteistyötä

Kehitysvammaisen nuoren vakaumuksen tukeminen ja osallistuminen katsomukselliseen toimintaan edellyttävät nuoren toiveiden ja tarpeiden kuulemista ja kommunikaatiota nuoren käyttämällä tavalla. Nuoren vanhempia ja muita huoltajia tulee ajoissa ohjata nuoren tarvitseman tuen hakemisessa vammaispalveluista. On tärkeä arvioida yhdessä, miten nuoren osallistuminen mahdollistetaan palveluilla.

Katsomuksellista toimintaa ei voi rajata nuoren tarvitseman avun ja tuen käyttömahdollisuuden ulkopuolelle. Kielteisen päätöksen saadessaan nuoren vanhemmilla on oikeus muutoksen hakemiseen sekä tarvittaessa oikeus tehdä myös kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää