Mitä mieltä Oulun hiippakunnan edustajat ovat kahdesta avioliittokäsityksestä?

Suomi-neidon päälaelta aina Perhoon ulottuvasta Oulun hiippakunnasta on äänestetty 14 edustajaa “kirkon eduskuntaan” eli kirkolliskokoukseen. Helmikuussa valitut kirkolliskokousedustajat ovat ensimmäistä kertaa koolla tällä viikolla Turussa.

Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat piispa Jukka Keskitalon vieraina. Kuva: Pekka Mustakallio

Kirkolliskokouksessa on yhteensä 96 edustajaa eri hiippakunnista. Oulun hiippakunnalla on 13 edustajaa, neljä pappia ja yhdeksän maallikkoa.

Pyysimme heitä kertomaan, mihin suuntaan he haluavat viedä kirkkoa ja mikä on heidän kantansa piispojen esitykseen kahden avioliittokäsityksen mallista.

Pappisedustajat

(Ryhmät ja edustajat aakkosjärjestyksessä)

Kansankirkon rakentajat

 • Pauli Niemelä
  Ikä: 56
  Kotipaikka: Kiiminki

Haluan rakentaa kirkkoa uudistaen sitä uskollisena kirkon perusdokumenteille, erityisesti Jumalan sanalle.

Piispojen esitys ei tuo pysyvää ratkaisua ja se levittää asian yhä näkyvämmäksi myös paikallisseurakuntiin. Kahden avioliittokäsityksen malli erilaisine perusteluineen ei ole opetuksellisesti uskottava ja muuttaa kirkon nykyistä avioliittokäsitystä. Sitä on opetettu ja perusteltu jo pari vuosituhatta Jeesuksen opetuksilla.

Mahdollisuuksien kirkko

 • Niilo Pesonen
  Ikä: 56
  Kotipaikka: Oulu

Ensinnäkin ajattelen, että kirkon toimintaa tulee kehittää uusia toimintamuotoja etsien ja kokeillen, mutta perinteitä kunnioittaen. Kirkolliskokouksen tehtävä on esimerkiksi mahdollistaa uudet kokeilut taloudellisesti.

Toiseksi asiat, joista olemme kirkossa eri mieltä tulee ratkaista toisiaan kunnioittaen. Piispojen esitys kahdesta avioliittokäsityksestä on hyvä ratkaisuehdotus. Itse toivoisin, että samaa sukupuolta olevien vihkiminen olisi mahdollista kirkossamme. Piispojen esitys kunnioittaa sitä, että kirkossamme on käytännössä asiasta kahdenlaista kantaa. Kirkon historiassa on ennenkin tehty kompromisseja.

Kolmas uuden kirkolliskokouksen ratkaistavaksi tuleva asia on kirkon hallinto. Itse ajattelen, että kirkon hallintoa tulee keventää eri tasoilla ja turvata seurakunnan tehtävän toteutuminen taloudellisesti.

 • Satu Saarinen
  Ikä: 50
  Kotipaikka: Oulu

Haluaisin osaltani olla viemässä kirkkoa suuntaan, jossa jokaisen ihmisen arvo otetaan lähtökohtaisesti todesta, ja eletään kunnioittavassa, ei päällepäsmäröivässä ilmapiirissä.

Elämme keskellä luontokatoa ja ilmastonmuutosta, joten kirkon tulee ottaa vahvempi edelläkävijän luomakunnan oikeuksien puolustajana. Kaikissa päätöksissä on huomioitava tasavertaisuus ja luterilaisen kirkon reformaation kirkas perintö: kirkon on elettävä jatkuvassa muutoksessa ja uudistumisessa.

Tämä koskee myös avioliittokysymystä: emme elä enää minkään Raamatussa esiintyvän avioliittokäsityksen mukaan (moniavioisuus, levitraattiavioliitto jne), vaan tämän päivän ymmärryksen ja lain mukaan siitä, että avioliitto on kahden toisiaan rakastavan ja toisiinsa sitoutuneen ihmisen lähtökohtaisesti eliniäksi solmittu ja ajateltu liitto.

Tunnustuksellinen

 • Heikki Holma
  Ikä: 64
  Kotipaikka: Tervola

Haluan olla rakentamassa kirkkoa, jossa Jumalan ilmoitus on selkeästi esillä lakina ja evankeliumina, julistuksessa kuuluu Hyvän paimenen ääni ja jossa kirkon jäsenet löytävät paikkansa mieluummin aktiivisina toimijoina kuin palveluksia odottavina veronmaksajina.

Piispojen esityksessä on arvokasta sen valmisteluaineistoon kuuluva kirkolliskokouksen perustevaliokunnan vuonna 2010 laatima mietintö. Siinä tullaan tulokseen, että kirkon käsitys avioliitosta tarkoittaa miehen ja naisen välistä elinikäiseksi tarkoitettua Jumalan siunaamaa liittoa.

Tästä huolimatta piispat esittävät tämän rinnalle toista avioliittokäsitystä, mikä muuttaisi kirkon avioliittokäsityksen käytännössä sukupuolineutraaliksi. Muutoksen jälkeen muun muassa yhdenvertaisuuslain vaikutus kirkon avioliittokäytäntöön muuttuisi merkittävästi.

Muutoksen myötä kirkko antaisi myös valheellisen viestin, että Jumala siunaisi sellaisen käyttäytymisen ja sellaisen suhteen, josta hän nimenomaan vakavasti varoittaa Raamatun ilmoituksessa. En voi tukea esitystä.

Maallikkoedustajat

(Ryhmät ja edustajat aakkosjärjestyksessä)

Elämän lähteellä – toimiva seurakuntaväki

 • Hannu Kippo
  Ikä: 69
  Kotipaikka: Kokkola

Sitä tehtävää, mikä Kristuksen kirkolle on annettu, ei hoida mikään muu taho. Kirkossa on pidettävä mielessä, että tehtävämme on julistaa parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Kirkon on ohjattava meitä Jumalan ja Hänen sanansa yhteyteen, taivastielle.

Olemme eksyneet monitouhuisuuteen, niin että kirkkoa ja valtiota on usein vaikea erottaa toisistaan. Ne, jotka ovat äänekkäimmin huutaneet kirkon ja valtion eroa, näyttävät nyt avioliittokysymyksessä kannattavan valtiokirkollisuutta, sitä, että eduskunta saisi määrätä, mitä kirkossa uskotaan, opetetaan ja tunnustetaan ja mikä hylätään.

En ymmärrä piispainkokouksen kahta avioliittomallia ollenkaan. Sille ei löydy yhtään ainutta, oikeaa teologista perustetta.

Se on huonosti harkittu ja vie ihmisiä poispäin Jumalasta. Se myös pakottaa kirkkoherroja ja lääninrovasteja toimimaan vastoin Raamattuun sidottua omaatuntoaan. Mitä se vaikuttaa ekumeenisiin suhteisiimme? Siitä ei ole lausuttu vielä halaistua sanaa.

 

 • Eeva Pouke
  Ikä: 61
  Kotipaikka: Oulu

Haluan olla vaikuttamassa aidon ja elävän uskonyhteisön vahvistumista, jota Raamatun auktoriteetti ohjaa. Jeesuksen antama käsky on kirkon perustehtävä: lähetystyö Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella on toiminnan keskiössä.

Avioliittokäsityksessä kannatan kirkon nykyistä virallista linjaa, enkä kannata lakimuutosta.

Kristillisten arvojen puolesta

 • Hannu Kallunki
  Ikä: 69
  Kotipaikka: Raahe

Haluan rakentaa kirkkoa, jonka toiminnan sisältöä ohjaa Jumalan sana ja siihen perustuva lähimmäisen rakkaus. Tästä lähtökohdasta kirkon voimavarat tulee suunnata palvelemaan seurakuntalaisten todellisia hengellisiä tarpeita.

Olen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen kannalla. Viime vuonna voimaan tulleen kirkkojärjestyksen mukaan Suomen luterilainen kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Raamattu tuntee vain yhden avioliittokäsityksen, miehen ja naisen välisen avioliiton. Jeesus itse on sanonut ”Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tukevat yhdeksi lihaksi.”

Edellä olevaan viitaten en näe perusteltuna hyväksyä piispojen esitystä kahdesta avioliittokäsityksestä.

 

 • Asko Syrjälä
  Ikä: 61
  Kotipaikka: Kannus

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että rakkaassa kansankirkossamme saisi edelleen toteutua, mitä kirkkojärjestyksen ensimmäisessä pykälässä todetaan; ”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan”.

Piispojen esitys kahdesta avioliittokäsityksestä on Raamatun vastainen, en voi sitä hyväksyä.

Pohjantähden alla – Keskusta ja sitoutumattomat

 • Arja Heikkinen
  Ikä: 64
  Kotipaikka: Tervola

Haluan olla mukana viemässä kirkkoa siihen suuntaan, että kirkko koettaisiin kutsuvana ja yhteisöllisenä ”kotina”, jossa jokaisella on oma paikka. Kirkon pitäisi myös pysyä Raamatun sanassa ja säilyttää oma asemansa yhteiskunnassa.

Minun on vaikea ymmärtää piispojen kantaa, koska ei ole olemassa kahta totuutta.

 • Janne Kaisanlahti
  Ikä: 39
  Kotipaikka: Kemijärvi

Kirkon tärkein tehtävä on julistaa evankeliumia, että mahdollisimman moni ihminen pelastuisi Golgatan veren kautta. Tietysti kansankirkko tekee paljon muutakin tärkeää, kuten diakoniatyö, hautausmaiden ylläpito jne. Ja luterilaisuus on tärkeä osa suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Kirkon on etsittävä kulloiseenkin aikaan sopivia tapoja tavoittaa ihmisiä ja olla läsnä. Mutta kirkon perusoppi on muuttumaton kaikkina aikoina.
Ikävää, että tässäkin pyydetään vastausta avioliittoasiaan, ikään kuin se olisi kirkon tärkein tehtävä. Aina on erilaisia perhemuotoja ja parisuhteita ollut ja evankeliumi kuuluu kaikille, mutta se parisuhde, jonka kirkko voi Raamatun ja Jeesuksen opetuksen mukaan siunata ja vihkiä on yhden miehen ja yhden naisen välinen avioliitto.

Tulevaisuuden kirkko

 • Markku Hekkala
  Ikä: 58
  Kotipaikka: Kokkola

Haluan viedä kirkkoa eteen päin niin, että ajatus kirkosta Kristuksen ruumiina toteutuu, ja että seurakunnat ovat aitoja yhteisöjä ja pystyvät toimimaan parhaaksi katsomillaan tavoilla.

Mielestäni piispojen esitys on tässä vaiheessa hyvä pohja jonkinlaisen yhteisymmärryksen löytämiseksi.

 • Juha Nivala
  Ikä: 61
  Kotipaikka: Ylivieska

Haluan, että kirkko on toivon tuoja, joka tunnetaan rakkauden ja armon sanomasta. Sen toimintaan jokaisen on helppo tulla taustastaan riippumatta.

Piispainkokouksen esityksen toivon menevän läpi. Seksuaalinen suuntautuminen on Luojan luoma ominaisuus. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Uskon, että Jeesus asettuisi avioliittokeskustelussa pitkään syrjityn vähemmistön tueksi. Uskon, että hänen viestinsä olisi, että kaikkia ihmisiä tulee kohdella samanarvoisesti.

Kaikki osapuolet nojaavat kantansa Raamattuun. Raamatun ydinsanoma kiteytyy lähimmäisenrakkauteen, anteeksiantoon ja uskoon iankaikkisesta elämästä. Ei Raamattu opeta syrjimään ja eriarvoistamaan.

Kirkon on hyvä olla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja tuoden rohkeasti esille ainutlaatuista sanomaansa.

 • Tuula Okkonen
  Ikä: 63
  Kotipaikka: Oulu

Olen mukana päivittämässä kirkkoamme aikaamme: pidetään ovet auki, huolehditaan vastuullisesti lähimmäisistämme ja luomakunnasta, murretaan sortavat rakenteet, rukoillaan maailmaan rauhaa ja oikeamielisyyttä.

Piispojen esitys on sovitteleva askel kohti muutosta. Tavoite on tietysti yksi käsitys avioliitosta, johon kaikki parit voivat saada samanlaisen siunauksen.

 • Hiippakunnan pappien ja seurakuntien luottamushenkilöiden keskuudestaan äänestämien edustajien lisäksi saamelaiskäräjät on nimennyt edustajakseen Aslak Pekkalan.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin

Uusi kirkolliskokous kokoontuu ensimmäiseen istuntoviikkoonsa 13.–17. toukokuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Kirkolliskokouksen asialistalla on muun muassa piispainkokouksesta kaksi esitystä: kirkkojärjestyksen muuttaminen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen käyttöönottamiseksi ja kirkollisten toimitusten kirjan uudistaminen.

Lisäksi kirkolliskokous käsittelee hiippakuntavaltuustojen tekemiä esityksiä ja sille annetaan ilmoituksia, kuten Kirkkohallituksen ilmoitus valtion rahoituksen jakoperusteiden uudistamisesta.

Käsittelyssä on myös esimerkiksi kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, Kirkon eläkerahaston toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Kirkon keskusrahaston henkilöstötilinpäätös vuodelta 2023.

Kokouksessa tehdään myös henkilövalintoja ja päätetään esimerkiksi kirkkohallituksen jäsenistä. Kirkkohallitus muun muassa huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta.

Arkkipiispa johtaa puhetta

Kirkolliskokous käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se myös vastaa kirkon suhteista valtioon sekä muihin kirkkoihin ja järjestöihin. Kirkolliskokouksen tehtävistä säädetään kirkkolaissa.

Esityksiä kirkolliskokoukselle voivat tehdä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä aloitteita kirkolliskokousedustajat. Asiat valmistellaan valiokunnissa ja niistä päätetään täysistunnossa.

Kirkolliskokouksen puheenjohtaja on arkkipiispa. Kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kaksi varapuheenjohtajaa.

Kirkolliskokouksen täysistunnot YouTubessa

Kirkolliskokousviikolla edustajat kokoontuvat päivittäin täysistuntoihin. Niitä voi seurata suorana lähetyksenä YouTubesta Kirkon kanavalta.
Kanavalta löytyvät myös aiempien täysistuntojen tallenteet sekä paljon muuta videosisältöä.

Lähde: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto evl.fi


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää