Pyhän Luukkaan kappelin englanninkielinen toiminta vahvistuu

Oulun ev.lut. seurakuntien englanninkielistä jumalanpalvelustoimintaa varten on tehty kirjallinen asiakirja. Ekumeenisesta yhteistyöstä vastaa yliopistopastori Ari Savuoja.

||

Oulun ev.lut. seurakuntien englanninkielistä jumalanpalvelustoimintaa varten on tehty kirjallinen asiakirja, jolla on tarkoitus selkiyttää ja vahvistaa Pyhän Luukkaan kappelissa tapahtuvaa ekumeenista toimintaa.

Asiakirjassa on linjattu yhteistyön raamit kuten lähtökohdat, tavoitteet ja hallintorakenne tämän vuoden alusta lukien.

– Toiminnan päävastuu siirtyy yhteiskristilliseltä vapaaehtoistiimiltä seurakuntien työntekijän harteille. Yhteistyön tavoitteita ovat avoimuus, luotettavuus sekä Kristuksen rakkauden viitoittama kaikki vastaanottava yhteisö. Linjauksen tarkoituksena on turvata englanninkielisen toiminnan tasokas jatkuvuus, kertoo yliopistopastori Ari Savuoja.

Savuoja vastaa uuden asiakirjan myötä Pyhän Luukkaan kappelin ekumeenisestä yhteistyöstä yliopistopastorin työn ohella.

– Uutta yhteisössä on kirjallinen toimintakehys. Dokumenttia oli viime vuoden ajan työstämässä noin 10 tähän asti vastuuta kantanutta tiimiläistä lisäkseni, kertoo Savuoja.

– Asiakirjan myötä saimme mustaa valkoiselle, jotta yhteisö voisi olla avoin ja luotettava mahdollisimman paljon erilaisuutta ja Kristuksen rakkautta sisällä pitävä yhteisö. Tämän vuoksi päävastuu siirrettiin vastuutiimiläisiltä seurakunnan työntekijälle, jatkaa Savuoja.

Pyhän Luukkaan kappeli sijaitsee Linnanmaan kampusalueella. Kuva: Sanna Krook

Englanninkielistä hengellistä toimintaa on järjestetty palvelemaan ja mahdollistamaan ulkomaalaistaustaisten hengellistä kohtaamista, ja tapahtumat ovat tuoneet yhteen lähinnä protestanttista kristikuntaa Oulun alueella säännöllisesti jo 1980-luvulta lähtien.

– Yhteisömme vetää puoleensa yleensä enimmäkseen niitä ihmisiä, joilla on ollut jokin vakaumus ja henkilökohtainen suhde omaan seurakuntaan jo omassa maassaan. He etsivät paikkaa, missä osallistua jumalanpalvelukseen. Koska emme voi järjestää toimintaa kaikille heidän omalla äidinkielellään, on hyvä, että voi olla mukana edes englanniksi, koska se on kieli, jota kaikki ymmärtävät jonkin verran.

Osallistujien kirjavaan joukkoon kuuluu muun muassa vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita sekä Suomeen tulleita ulkomaalaisia työntekijöitä. Paljon on myös kaksikieliä perheitä. Ikäjakauma on laaja.

Tänä vuonna seurakuntalaisten vastuutiimissä on neljä vapaaehtoista, jotka vastaavat toiminnasta Savuojan kanssa. Jumalanpalvelusten lisäksi Pyhän Luukkaan kappelilla pidetään seurakuntalaisten vetämiä raamattupiirejä, naisten- ja miesteniltoja, retkiä, kaksikielisiä pyhäkouluja sekä muuta englanninkielistä toimintaa.

– Olemme kiitollisia ja iloisia vahvasta vapaaehtoistoiminnasta: englanninkielinen ekumeeninen yhteisö on aikoinaan lähtenyt käyntiin seurakuntalaisten omasta aloitteellisuudesta, kiittelee Savuoja.

FAKTA: Ekumenian historiaa

  • Ekumeeninen liike on kristillisen kirkon historiassa melko nuori ilmiö. Kristuksen kirkko oli lähes 1000 vuoden ajan muodollisesti yhtenäinen. Sen jälkeen se on opillisten erimielisyyksien vuoksi hajaantunut useisiin eri suuntauksiin.
  • Vuonna 1910 Edinburghissa järjestettiin maailmanlähetyskonferenssi, jonka seurauksena syntyi moderni ekumeeninen liike ajamaan kirkkojen yhteyttä ja ykseyttä.
  • Ekumeenisuuteen liittyy vahvasti kirkkokuntien käymät oppineuvottelut ja tehdyt viralliset sopimukset, kun puolestaan yhteiskristillisyydellä tarkoitetaan kirkkokuntien jäsenten oma-aloitteisesti keskenään tekemää epävirallista yhteistyötä.

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää