Tulevaisuus oli vahvasti esillä kirkolliskokouksessa

Kirkon korkeimmassa päättävässä elimessä olivat esillä muun muassa evankelioimisen edistäminen, näkemykset samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja ympäristövaikutusten arvioinnista.

Toukokuun ensimmäisellä viikolla Turussa kokoontui Suomen evankelisluterilaisen kirkon korkein päättävä elin, kirkolliskokous. Ohessa listausta kirkolliskokouksen päätöksistä.

* Antoi 500 000 euron suuruisen avustuksen sodasta kärsiville ukrainalaisille Kirkon Ulkomaanavun kautta.
* Pyysi piispainkokousta valmistelemaan esityksen kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta.
* Hyväksyi kirkkohallituksen laatiman kirkkolakiehdotuksen täydennysesityksen.
* Antoi kirkkohallituksen tehtäväksi laatia evankelioimistyön toimintalinjauksen ja pyysi hiippakuntia edistämään evankelioimistoimintaa hiippakunnissa ja seurakunnissa.
* Antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi jatkokehittää helppokäyttöisiä työkaluja, joilla seurakunnat voivat arvioida omaa kiinteistö- ja maankäyttöään ympäristövaikutusten arvioinnin näkökulmasta.
* Vahvisti Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahastojen tilinpäätökset tilikaudelta 2021.

Lue lisää päätöksistä: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/

***

Pyysimme kolmelta Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajalta näkemystä tärkeimmästä päätöksestä.

Tuula Okkonen
maallikkoedustaja, Oulu

Tällä kertaa kirkolliskokous puhui paljon vastuullisuudesta ja istuntoviikolla oli ainakin kolme kohokohtaa.

Kirkkohallitus sai tehtäväkseen laatia kirkkoon toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työvälineeksi syrjintää ja epätasapuolista kohtelua vastaan. Harmi, että suunnitelma ei vielä koske uskonnonharjoitusta. Lisäksi kirkko alkaa kehittää työkaluja seurakunnille ympäristövaikutusten arviointiin kiinteistö- ja maankäytössä.

Piispoilta päätettiin äänestyksen jälkeen pyytää esitystä samaa sukupuolta olevien parien tasavertaisesta kohtelusta kirkossa. Meillä tunnistetaan pohjoismaisia sisarkirkkoja hitaammin sosiaalisen vastuullisuuden arvot, mutta muutos on jo alkanut.

Janne Kaisanlahti
maallikkoedustaja, Kemijärvi

Tärkein asia oli mielestäni kirkkolakiesityksen täydentäminen. Media yleensä keskittyy vain tekemään otsikoita avioliittoasioista ja kuinka kirkko on hajallaan, mutta mielestäni on suuri saavutus, että viime istuntokaudella saimme suuren kirkkolain kokonaisuudistuksen tehtyä yksimielisesti. Eräiden melko pienten yksityiskohtien viilaamisen takia eduskunta palautti asian meille käsittelyyn, ja vaaditut korjaukset tehtiin nyt viime viikolla loppuun.

Tunnustuspykälästä käytiin aikaisemmalla istuntoviikolla kyllä erikoista keskustelua, mutta olen iloinen, että se päätettiin pitää edelleen kirkkolaissa. Uskon, että esitys menee nyt eduskunnassa läpi.

Katariina Pitkänen
pappisedustaja, Oulu

Tärkein yksittäinen päätösasia oli mielestäni kirkkolakiehdotuksen täydentäminen. Kirkolliskokouksen näkökulmasta kirkkolain kokonaisuudistus on nyt valmistunut täydennyksineen ja ehdotus on toimitettu valtioneuvostolle hallituksen esityksen laadintaa varten.
Kirkon näkökulmasta on toivottavaa, että eduskunta ehtii käsitellä nyt valmistuneen ehdotuksen kirkkolaiksi vielä tällä vaalikaudella.

Toinen tärkeä päätös oli se, että kysymys samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä pysyy kirkollisessa päätöksenteossa asialistalla. Piispainkokous on tässä hetkessä oikea ja paras foorumi etsimään yhteyttä rakentavaa ratkaisua tähän kirkolliskokousta jakavaan kysymykseen.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää