Uusi vuosi, uusi alku

Minkälaisia painotuksia seurakunnilla on toiminnassaan tänä vuonna? Entä minkälaisia haasteita kuluva vuosi tuo tullessaan? Näin kirkkoherrat vastaavat.

Karjasillan kirkkoherra Juhani Lavanko nostaa yhdeksi toiminnan painopisteeksi musiikkielämän. 

Seurakunnan monipuolinen ja alati uutta versova musiikkielämä ravitsee pitkin vuotta. 

– Cantio Laudis -kuoromme on valittu edustamaan Suomea Kööpenhaminassa syyskuussa 2024 järjestettävässä mittavassa kirkkomusiikkisymposiumissa, Lavanko iloitsee.

Karjasillan seurakunta ryhtyy yhteistyöhön Oulun kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa sekä tukea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Kaukovainion alueella.

Seurakunta käyttää hankkeeseen viime vuonna saamansa testamenttilahjoituksen, jonka Enni ja Tauno Öörni halusivat käytettävän Kaukovainion alueen seurakunnallisen elämän ja toiminnan kehittämiseen. 

Haasteita kuluvaan vuoteen voi tuoda epävarma maailmantilanne. 

– Avuntarve lähellä ja kaukana voi yllättää. Tehtävämme seurakuntalaisina, luottamushenkilöinä ja seurakunnan työntekijöinä on toistemme tukeminen kaukaisten lähimmäisten hätää unohtamatta. 

– Tänäkin vuonna erityisenä haasteena on kristillisen ilosanoman välittäminen teoin ja sanoin sillä tavoin, että se koskettaa ja koetaan merkitykselliseksi voimaannuttajaksi, Lavanko sanoo.

Jumalanpalveluselämä ja viestintä painopisteinä Tyrnävällä

Tyrnävän seurakunnassa on toiminnan kehittämiseen valittu täksi vuodeksi kaksi painopistettä: jumalanpalveluselämä ja viestintä. 

– Koronavuodet söivät jumalanpalveluselämästä osallisuutta. Nyt on uuden alun mahdollisuus, sanoo kirkkoherra Teemu Isokääntä.  

– Viestintään korona toi, vähän pakotettunakin, uusia työvälineitä ja osaamista. Nyt on aika koota viestinnän kokonaisuutta yhteen ja tehdä yhteisiä linjauksia siitä, miten Tyrnävän seurakunta elämästään kertoo. 

Suurimmat haasteet nousevat kirkkoherran mukaan talouden ja kiinteistöjen puolelta. 

– Korkokehitys ja sähkön hinta vaikuttavat talouden tilaan, aivan kuten kotitalouksillakin. 

Seurakunnalla on takana suuria panostuksia kiinteistöihin ja kirkkoherran mukaan edelleen on tarve tehdä kiinteistöihin liittyviä investointipäätöksiä. 

– Talouden tasapainon säilyttäminen on se iso haaste, jota saamme yhdessä luottamushenkilöiden kanssa pohdiskella, ja lopulta päätöksetkin pitää yhdessä tehdä.

Haukiputaalla keskitytään erityisesti työikäisiin

– Painotamme nyt koronajälkeisenä aikana oikeastaan ihan perustyötä – ihmiset saavat iloa löytäessään taas sitä toimintaa, jota seurakunnassa oli ennen koronaakin, sanoo Haukiputaan kirkkoherra Jaakko Tuisku.

Ihmisiä halutaan rohkaista liikkeelle ja osallistumaan toimintaan.  

– Lisäksi seurakunta itse lähtee rohkeammin sinne, missä ihmiset liikkuvat. Esimerkiksi maaliskuussa on tiedossa suksikirkko. Erityisesti keskitymme työikäisiin, joille järjestämme muun muassa omat syntymäpäiväjuhlat. 

Haukiputaalla aiotaan jatkaa hyväksi koettua hiljaisuuden työtä ja muun muassa pitää luentosarja Teamsissa.

Yksi seurakunnan haasteista on kirkkoherran mukaan sama kuin aiempinakin vuosina: miten tavoittaa ihmisiä, joilla on paljon kiirettä ja menoja. 

– Ja Martinniemessä menee todennäköisesti seurakuntatalo kiinni. Uusien tilojen käyttöön ottaminen on varmasti haaste, mutta myös mahdollisuus, Tuisku toteaa.

Diakoniatyön haasteet kasvavat Tuirassa

Tuiran kirkkohera Niilo Pesonen ounastelee, että erityisesti diakoniatyön haasteet kasvavat seurakunnassa. 

– Seurakuntamme alue on osin sosioekonomisesti haasteellista. Edessä olevat ajat tuonevat ihmisten elämään valitettavasti lisää hätää. 

– Jumalanpalveluselämässä vahvistamme erityisesti Tuiran iltamessua ja keskiviikon viikkomessua. Ensiksi mainitun yhteisöllisyyttä kehitämme ja toista suuntaamme hiljaisuudesta nousevaksi messuksi. 

Tuirassa aiotaan muutoinkin kiinnittää huomiota hiljaisuuden viljelyyn ja erilaisiin tapoihin harjoittaa hengellisyyttä. 

Pesonen on iloinen seurakunnan alueella toimivan D-aseman hyvästä vastaanotosta. 

– D-asema näkyy toiminnassa myös tänä vuonna.

Uusia tapoja ja turvallisia perinteitä Oulunsalossa

– Seurakunta on läsnä oulunsalolaisille lapsille, nuorille, aikuisille, perheille ja vanhuksille kokoavissa tilaisuuksissa sekä heidän digitaalisissa ympäristöissään. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja välittää evankeliumin sanomaa, mutta pidämme yllä myös turvallisia perinteitä, sanoo Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa.

– Tavoitteena on myös saada vihdoinkin alulle seurakuntasalin rakentaminen Toimitalon yhteyteen. 

Haasteeksi Satomaa nostaa sen, miten säilytetään luottamus kirkkoon samalla kun polarisoituminen voimistuu.

Luonto mukaan seurakunnan toimintaan Lumijoella

Lumijoella merkittävänä hankkeena on ympäristödiplomin tekeminen. Vs. kirkkoherra Olli Lohen mukaan se näkyy seurakunnan toiminnassa luonnon huomioimisena sekä luonnon mahdollisuuksien käyttämisenä yhä enemmän seurakunnan toiminnassa. 

– Luonto teemana on mukana eri vuodenaikoina lapsityössä, musiikissa ja jumalanpalveluksissa ja esimerkiksi luontohartauksia järjestetään enemmän. 

Kirkkopuiston nurmikenttä muutetaan monimuotoiseksi puistoksi seurakuntalaisille ensi kesän aikana.

 Yhtenä haasteena seurakunnassa Lohi pitää kulujen ja erityisesti energian hinnan nousua. 

– Tilanne näytti erityisen huolestuttavalta joulukuussa, mutta nyt hinnat ovat laskeneet ja on levollisempi mieli.

Erityishuomion kohteina jääliläiset

Kiimingin seurakunnan kärkihanke on kirkon jäsenyyden vahvistamisesta jääliläisten keskuudessa, kertoo kirkkoherra Pauli Niemelä. 

– Haluamme vahvistaa yhteistyötä Jäälin koulun, päiväkotien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Hyvää yhteistyötä on tehty jo laajalti, mutta lisäpanostus on tarpeen. 

Kuluvan vuoden aikana toteutetaan yhteistyötahojen kanssa tapahtumia ja konsertteja. 

– Sosiaalisen median kampanjalla ujuttaudutaan vahvemmin jääliläisten tietoisuuteen.  Samalla Missio Jääli yrittää parantaa Jäälin kappelin tunnettavuutta ja asemaa uuden asemakaavan toteutuessa Jäälin keskustassa. Erilaisia kokeilujumalanpalveluksia hyödyntämällä toivottavasti yhä useampi jääliläinen uskaltaa osallistua jumalanpalveluksiin kappelilla. 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää