Yhteisvastuukeräyksellä varoja katusovitteluun ja nuorten konfliktien ratkomiseen

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotosta noin 20 prosenttia osoitetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen.

|

 Yhteisvastuukeräyksen 2023 kotimainen kumppani Aseman Lapset ry laajentaa työtään nuorten vakavien konfliktien ratkaisemiseksi.

Yhteisvastuukeräyksen tämänvuotisella tuotolla levitetään erityisesti koulukiusaamiseen puuttuvaa Kiusaaminen nolla (K-0) -työtä sekä katusovittelua yhä useammalle paikkakunnalle Suomessa.

Väkivallan kierre on katkaistavissa

Aseman Lasten tiimipäällikkö Heikki Turkka on tehnyt väkivallan vastaista työtä ja katusovittelua nuorten parissa yli 10 vuotta.

Hän on vakuuttunut, että väkivallan kierre on aina katkaistavissa, mutta siihen tarvitaan riittävät resurssit. Niitä lisätään nyt Yhteisvastuukeräyksellä.

– Ei yksikään nuori lähtökohtaisesti ole paha, vaikka hänen tekonsa olisivatkin, sanoo Turkka.

Turkan mukaan väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta tekojen taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään.  

– Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Aikuisen tuella on mahdollisuus oppia jatkossa toimimaan paremmin.

Kiusaaminen nolla -toimijoita sekä katusovittelijoita

K-0-osaajan voi saada avuksi vakavissa, pitkään jatkuneissa koulukiusaamistapauksissa, joissa koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen voivat loppua.

Ulkopuolinen ja puolueeton K-0-toimija tekee työtään oppilaiden, huoltajien sekä laajan ammattilaisverkoston kanssa.

Aseman Lapset ry:n kehittämässä katusovittelussa puolestaan konfliktin alaikäiset osapuolet kohtaavat turvallisessa tapaamisessa, jossa on aina läsnä myös huoltaja.

Sovittelulla tuetaan lapsen tai nuoren kasvua ja tervettä kehitystä tarjoamalla tekijälle mahdollisuus kohdata uhrinsa, vaikuttaa itseään koskevan asian käsittelyyn sekä ottaa teostaan aidosti vastuu.

Koulukiusaaminen on väkivaltaa

Lapsen ja nuoren tekemä väkivalta on aina oire jostakin.

Lapsuus ja nuoruus kehitysvaiheina altistavat konflikteille, mutta väkivallanteot ja pitkittynyt kiusaaminen kertovat enemmän juurisyistä.

Niitä voi löytyä esimerkiksi perhetaustasta, ympäristön käytösmalleista, sosiaalisen median epäterveestä käytöstä tai liian vähäisestä tuesta. Oireilun taustalla voi olla myös neurokirjon piirteitä, oppimisen vaikeuksia, kaltoinkohtelua – tai pahimmassa tapauksessa kaikkea tätä.

Nuoruuden myllerryksessä persoonallisuus ja käyttäytyminen muokkaantuvat. Siihen kuuluvat myös kapina ja konfliktit.

Joskus konfliktit voivat kasvaa vakaviksi. Erityisesti pitkittyessään ne myös saattavat raaistua kohti kiusaamista ja väkivaltaa, jolla voi olla vakavia seurauksia.

Koulukiusaaminen – josta Aseman Lapset haluaa aina puhua kouluväkivaltana – on tästä yksi esimerkki.

Suuri osa kouluväkivaltatapauksista voidaan selvittää koulun ja kodin yhteistyöllä ilman ulkopuolisia toimijoita.

Kun konflikti on vakava ja jatkuva, koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen voivat loppua.

Solmutilanteen voi pelastaa avuksi kutsuttava puolueeton taho, esimerkiksi K-0-toimija, joka toimii yhdessä oppilaiden, huoltajien ja laajan ammattilaisverkoston kanssa.

Avainasemassa ovat välittävät aikuiset

Lasten ja nuorten väkivalta näkyy myös vapaa-ajalla, iltaisin, iltapäivisin ja öisin.

Katusovittelussa konfliktin alaikäiset osapuolet kohtaavat koulutetun kasvatusalan ammattilaisen johdolla turvallisessa tapaamisessa.

Myös tätä toimintatapaa levitetään nyt yhteisvastuuvaroin eteenpäin eri paikkakunnille.

Sekä K-0 että katusovittelu ovat hyviä apuvälineitä.

Heikki Turkan mukaan tärkeintä on kuitenkin puuttua tilanteisiin, kuunnella nuoria ja olla arjessa läsnä turvallisina aikuisina. Välittää ja rakastaa.

– Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset, jotka tietävät mitä tekevät ja tekevät sen aikailematta, jotta konfliktit eivät paisu hallitsemattomiksi, Turkka summaa.

  • Yhteisvastuu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja välittämisen kansanliike. Keräys alkaa 5. helmikuuta ja kestää vuoden loppuun saakka. Lahjoittamistapoihin voit tutustua Yhteisvastuun verkkosivuilla https://www.yhteisvastuu.fi/lahjoita/

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää