Lukijatutkimuksen mukaan Rauhan Tervehdykseen ei toivota suuria muutoksia

Lähes 600 vastaajaa kertoi mielipiteensä Rauhan Tervehdyksestä. Näkemyksiä käytetään apuna lehden sisällön ja muun muassa verkkolehden kehittämisessä.

Seurakuntalehtien valtakunnallinen lukijatutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa. Mukana oli 11 seurakuntalehteä.

Tutkimuksen toteutti Innolink Oy kuluttajapaneelitiedonkeruun avulla. Lisäksi linkkiä kyselylomakkeeseen jaettiin seurakuntalehdissä, verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Rauhan Tervehdyksen 12 tilaajaseurakunnan alueelta vastauksia saatiin 598. Näistä 262 annettiin paneelin kautta ja 336 linkin kautta.

 

Vastaajista 93 prosenttia oli Oulussa asuvia.

 

Vastaajista 93 prosenttia oli Oulussa asuvia. 40 vastaajaa oli Oulun ulkopuolelta. Näistä 14 oli liminkalaisia, 12 tyrnäväläisiä, yhdeksän lumijokisia, kolme hailuotolaisia ja kaksi muhoslaisia.

Paneelin ja linkin kautta vastanneiden profiilit erosivat toisistaan

Paneelin kautta vastanneista 63 prosenttia on kirkon jäseniä, linkin kautta vastanneista kirkkoon kuuluvia oli 90 prosenttia.

Paneeliin vastanneet edustivat melko tasaisesti eri ikäluokkia, kun taas yleislinkin kautta vastanneista 60 prosenttia oli yli 55-vuotiaita.

 

Naiset olivat innokkaampia vastaamaan molemmissa kanavissa.

 

Naiset olivat innokkaampia vastaamaan molemmissa kanavissa. Paneelin kautta vastanneista heitä oli 62 prosenttia, linkin kautta vastanneista heitä oli 77 prosenttia.

Vastaajilta kartoitettiin toiveita muutokselle. Molemmissa vastaajaryhmissä selkeästi suosituin vaihtoehto oli ”Lehden ei ole tarvetta muuttua”. Tämän vaihtoehdon valitsi paneelin kautta 75 prosenttia ja linkin kautta 52 prosenttia vastaajista.

Linkin kautta vastanneista nimeä olisi valmis vaihtamaan joka viides, ja reilu neljäsosa kaipasi muutoksia sisältöön.

Paikallisuus, tapahtumat ja ihmissuhteet kiinnostavat eniten

Paneelivastaajista aika tarkalleen puolet ilmoitti lukevansa jokaisen tai useimmat lehdet ja puolet lukee sisältöjä harvemmin. Linkin kautta vastanneista yli 90 prosenttia ilmoitti lukevansa lehden usein.

Kiinnostavimmiksi aihepiireiksi nousevat paikalliset aiheet ja ilmiöt, tapahtumat ja auttamistyö ja diakonia. Ero paneelin ja linkin kautta tulleissa vastauksissa näkyy siinä, että paneelin kautta vastanneita kiinnostavat enemmän esimerkiksi hyvinvointi ja ihmissuhteet.

Linkin kautta vastanneita, aktiivisemmin lehteä seuraavia, kiinnostavat puolestaan paneelivastaajia selkeästi enemmän seurakunnan hallinto ja henkilöhaastattelut.

 

Yleisesti ottaen kiinnostus eri aihepiirejä kohtaan nousee iän myötä.

 

Yleisesti ottaen kiinnostus eri aihepiirejä kohtaan nousee iän myötä. Naiset ovat myös kauttaaltaan miehiä kiinnostuneempia eri aihealueista.

Kysyttäessä, kuinka tarkasti tapahtumailmoitukset luetaan lehdestä, paneelin kautta vastanneistakin 50 prosenttia kertoi etsivänsä niistä itselleen sopivaa tapahtumaa. Linkin kautta vastanneille tapahtumailmoitukset olivat hyvin tärkeitä, 42 prosenttia luki aina kaikki tapahtumat.

 

Verkkolehti tunnetaan yhä heikosti, sovelluksen lataaminen ei kiinnostanut

Paneelin kautta vastanneista vain 5 prosenttia kertoi lukevansa verkkolehden uutisia säännöllisesti, linkin kautta vastanneista 22 prosenttia. Liki kolmannes paneelin kautta vastanneista ei ollut edes kuullut verkkolehdestä.

 

Paneelin kautta vastanneista vain 5 prosenttia kertoi lukevansa verkkolehden uutisia säännöllisesti.

 

Tutkimuksessa kysyttiin myös sitä, olisiko vastaaja kiinnostunut lataamaan enemmän sisältöjä tarjoavan Rauhan Tervehdyksen sovelluksen.
Paneelin kautta vastanneista 24 prosenttia vastasi, että lataisi linkin vähintään todennäköisesti. Linkin kautta vastanneilla lukema oli 43 prosenttia.

Lukijatutkimuksen tulokset olivat sen suuntaiset, että toistaiseksi sovelluksen teettämisestä on luovuttu. Rauhan Tervehdyksen verkkolehti sen sijaan uusitaan kesän ja syksyn aikana.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää