Oululaislapset tapasivat kesällä 2017 Kymppileirillä Hosainan kuurojenkoulussa opiskelleita nuoria.

Jälleen uusi palkinto Suomen Lähetysseuran vammaistyölle

3.3.20

Kymppileirille osallistuvat oululaislapset tukevat palkittua työtä etiopialaiskuurojen hyväksi.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Sanna Krook .

Suomen Lähetysseuran tukema vammaistyö sai helmikuun lopussa kansainvälistä tunnustusta. Palkinnon perustana oli Lähetysseuran työ kuurojen hyväksi.

Lähetysseuran vammaistyö on viime vuosina palkittu peräti kolmesti. Tällä kertaa huomionosoitus kohdistui etiopialaisten opettajien viittomakieliseen koulutukseen. Viittomakielinen opetus parantaa nuorten vammaisten koulutusmahdollisuuksia Etiopiassa.

Oululaislapset ovat mukana auttamistyössä

Zero project -tunnustuksella palkittu työ kuurojen hyväksi Etiopiassa on tullut useina kesinä tutuksi Oulun seurakuntien Kymppileirien lapsille.

Hosainan kuurojenkoulu on leirin kummikohde ja leiriläiset tukevat koulua myös tulevana kesänä.

Rahaa kerätään markkinoilla, jossa lapset ostavat ja myyvät omia tarvaroitaan, muun muassa leluja ja kirjoja, hyvän asian vuoksi.

Jollakin leirillä on saatu tällä tavoin kokoon jopa tuhat euroa Etiopiaan lähetettäväksi.

Vuonna 2017 Kymppileirillä vieraili kaksi Hosainan koulussa opiskellutta etiopialaisnaista.

Nyt kuurot lähtevät yliopistoihin opiskelemaan

Kuurojenkoulu Hosainassa, Lounais-Etiopiassa, alkoi vaatimattomissa puitteissa vuonna 1981.

Aiemmin Etiopiassa on ajateltu, että kuulovammaiset eivät pysty oppimaan kuten muut lapset tai tekemään aikuisena töitä. Kun kouluissa ei vielä osattu viittomia, kuulovammaiset jäivät käytännössä ilman opetusta.

Nykyään maassa on erityisopettajia ja erillisiä kouluja vammaisille, mutta myös tavallisten luokkien opettajia koulutetaan viittomakielessä. Tällä hetkellä kuurot voivat suorittaa tulkkien avulla korkeakoulu- ja yliopisto-opintoja.

Vaikka koulussa oli vaatimatonta, lapset olivat tyytyväisiä

Jyväskyläläinen kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen vieraili Hosainan koulussa 2000-luvun alkupuolella. Hän muistaa yhä, että Etiopian matkalla häntä kosketti maan köyhyys.

– Myös Hosainan koulu oli vaatimaton meidän mittapuumme mukaan, Lehtinen kertoo.

Tästä huolimatta Lehtisen mieleen on jäänyt päällimmäiseksi kuurojenkoulun lasten tyytyväisyys.

– Lapset olivat iloisia. Siellä näki, mitä oppilaille merkitsee se, että he ovat päässeet kouluun ja saaneet opetusta omalla kielellään. Koulu on muuttanut täysin heidän elämäänsä.

Lehtisen mukaan kuuroja etiopialaislapsia on opiskellut kuulevien lasten keskellä niin sanotuissa normaaleissa luokissa, vaikka heillä ei ole ollut mahdollisuutta ymmärtää kuuroutensa vuoksi opetusta.

Opiskelijat näyttävät iloisilta kuurojenkoulussa. (Kuva: Sari Lehtelä)

Kirkko kantaa vastuuta vammaisista

Etiopiassa elää edelleen vanha uskomus siitä, että lapsen vammaisuuden aiheuttaa kirous tai vanhempien tekemät virheet. Etiopian luterilainen kirkko kokee olevansa vastuussa vammaisista. Siksi se tekee työtä myös muiden vammaisryhmien kuin kuurojen parissa.

Esimerkiksi Pohjois-Etiopiassa kirkko toimii monivammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi.

 

LYHYESTI

  • Suomen Lähetysseura tukee Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkon sosiaali- ja kehitystyötä Hosainassa.
  • Arvioiden mukaan Etiopiassa on yli 500 000 kuuroa, jotka ovat enimmäkseen nuoria. Vain alle viisi prosenttia kuuroista pääsee kouluun.
  • Vuonna 2018 Lähetysseuran työntekijät kouluttivat 150 opettajaa ympäri Etiopiaa käyttämään viittomakieltä.
  • Työtä kuurojen hyväksi Etiopiassa tehdään yhteistyössä paikallisten opettajankoulutuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Työn päämäärä on itsenäistä elämää elävät kuurot.
  • Kirkon työ on luonut kuuroille mahdollisuuksia työhön ja elantoon.
  • Lähetysseuran työ perustuu Jeesuksen antamaan esimerkkiin Raamatussa. Raamatunkertomuksissa Jeesus murtaa raja-aitoja eri ihmisryhmien välillä.
  • Vammaistyön perusta on myös YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa: kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Jutusta voi lähettää palautetta toimitukselle.

Lue lisää aiheesta:

article Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Yleinen