Kirkolliskokous kannustaa siunauksen signaalien keruuseen

Kirkolliskokous kannustaa seurakuntia ja hiippakuntia hyödyntämään Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteon signaalihuonemetodia toiminnan kehittämisessä.

Kirkolliskokous hyväksyi tulevaisuusvaliokunnan mietinnön Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteosta.
Selonteko poikkeaa kirkon aiemmista tulevaisuusselonteoista: se ei esitä johtopäätöksiä ajan merkeistä, vaan pyrkii ennakoimaan kirkon tulevaisuutta ihmisiä kuuntelemalla. Samalla selonteko esittelee metodin “siunausten signaalien” keräämiseen.

Selonteon aineistoa kerättiin niin sanotuissa signaalihuoneissa. Käydyistä keskusteluista aineiston kerääjät koostivat heikkoja signaaleja.

Nämä siunauksen signaalit kertovat mahdollisesta tulevaisuudesta, jossa merkittävimmiksi teemoiksi nousivat arjen kristillisyys, kokeileva hengellisyys, kestävä elämäntapa, monimuotoistuvat perheet sekä kuunteleva ja kohtaava kirkko.

Kirkolliskokous kannustaa seurakuntia ja hiippakuntia hyödyntämään Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteon signaalihuonemetodia toimintansa kehittämisessä.

Tulevaisuusvaliokunta myös pyysi piispainkokousta jatkamaan tulevaisuusselonteon nostamien asioiden pohjalta teologista työskentelyä siitä, mitä spiritualiteetti on nyt ja voisi tulevaisuudessa olla.

Kirkkohallitusta pyydettiin ottamaan nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmaa nykyistä aktiivisemmin ja systemaattisemmin huomioon. Kirkkohallitusta pyydettiin myös huomioimaan signaalihuonemetodi tulevassa strategiatyöskentelyssä sekä tiedonkeruussa, esimerkiksi nelivuotiskertomusta valmisteltaessa.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää