Kirkon jäsenyys on 65 prosentilla suomalaisista

Ennakkoarvion mukaan Suomen väestöstä 65 prosenttia on nyt evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kirkkoon liittyivät viime vuonna erityisesti 30–39-vuotiaat. Hanakimmin kirkosta erosivat 20–29-vuotiaat. Joulukuun 2022 tilastoinnit ovat seurakunnissa vielä kesken. Vuoden 2022 vahvistettu jäsenmäärä kirkossa julkistetaan 3. helmikuuta.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen ennakkoarvion mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa on noin 3 626 000. Kirkon jäsenten osuus väestöstä olisi tuolloin 65,2 prosenttia. Vuotta aiemmin kirkon jäsenyys oli 66,5 prosentilla suomalaisista. Tarkka jäsenmäärä 31.12.2021 oli 3 689 998. Jäsenmäärän muutoksiin vaikuttavat kirkkoon liittyneiden, kirkon jäsenyydestä eronneiden, alle 1-vuotiaiden kastettujen sekä vuoden aikana kuolleiden määrät. Kirkkoon liittyneiksi tilastoidaan myös ne alle 1-vuotiaina kastetut, jotka on ehditty merkitä väestökirjanpitoon ennen kastetoimitusta.

Kirkosta eronneiden määräksi vuonna 2022 arvioidaan noin 59 000, kun se vuotta aiemmin oli noin 56 000.

Kasteiden määräksi arvioidaan noin 25 000. Vuoden 2021 aikana kastettiin yli 26 700 alle 1-vuotiasta lasta. Kasteiden määrään vaikuttaa osaltaan myös syntyvyyden kääntyminen laskuun.

Kuolleiden määräksi ennakoidaan viime vuotta korkeampaa lukua eli noin 50 000.

“Kuluvana vuonna Suomessa havaittu ennätysalhainen syntyvyys ja kasvanut kuolleisuus ovat heijastuneet myös kirkon jäsentilastoihin. Maahanmuutto kasvattaa hieman koko maan väkilukua, mutta kirkon jäsenistö vähenee. Koronapandemian jälkeen kirkosta eronneiden määrä on noussut jonkin verran, mutta myös kirkkoon liittyneiden määrä näyttää kasvaneen”, tutkija Veli-Matti Salminen sanoo.

Salmisen mukaan kirkkoon liittyneiden määrä nousee todennäköisesti jälleen yli 20 000:n kuten edellisenäkin vuonna.

– Ennen korona-aikaa kirkkoon liittyneitä on ollut keskimäärin 16 000–17 000. Kirkkoon liittyneisiin tilastoitiin tänäkin vuonna paljon alle 1-vuotiaita, jotka on ensin liitetty väestörekisteriin ja vasta sitten kastettu. Taustalla on vaikuttanut koronatilanne.

Kirkkoon liittyi kasteen kautta myös rippikoulun käyneitä nuoria. Marraskuun loppuun mennessä kirjattiin lähes 900 kastettua rippikoululaista.

Suurin liikehdintä alle 40-vuotiaissa

Tammi–marraskuussa 2022 kirkkoon liittyi 19 158 henkilöä. Kirkon jäsenyydestä luopui 43 223 henkilöä.

Marraskuun loppuun mennessä kasteen oli saanut 23 246 alle 1-vuotiasta lasta. Kuolleiden määrä oli 45 849.

Neljännes (25 %) vuoden aikana kirkkoon liittyneistä on iältään 30–39-vuotiaita eli millenniaalisukupolveen kuuluvia. Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20–29-vuotiaat, joita on yli kolmannes (35 %) eronneista.

Kirkon jäsentietojärjestelmän mukaan marraskuun 2022 lopulla kirkon jäseniä oli 3 643 482 eli 65,5 % väestöstä Tilastokeskuksen ennakkoväkilukuun suhteutettuna.

Joulukuun 2022 tilastoinnit ovat seurakunnissa vielä kesken.  Kirkon viestintä tiedottaa vuoden 2022 vahvistetusta kirkon jäsenmäärästä 3. helmikuuta 2023.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää