Oulun hiippakunta: laitoshartauksista vanhainkodeissa on syytä luopua

Jumalanpalvelukset, vihkimiset, hautajaiset ja kasteet hoidetaan myös poikkeusaikoina. Hiippakunnan mukaan korona-riskin aikana laitoshartauksista esimerkiksi vanhainkodeissa on syytä luopua. Seurakuntia kehotetaan harkitsemaan myös muiden tapahtumien ja toimintojen tarpeellisuutta.

Valtioneuvosto on tänään käsitellyt koronavirustilannetta ja tehnyt asiaan liittyviä päätöksiä. Valtioneuvoston ohje löytyy täältä.

Valtioneuvoston päätösten johdosta kirkkohallitus on antanut oman ohjeen. Kirkkohallituksen ohje löytyy täältä.

Edellä olevien ohjeistusten pohjalta Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antaa seuraavan soveltamisohjeen seurakunnille noudatettavaksi toukokuun loppuun asti.

Seurakuntien tulee varautua hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä (jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) kaikissa olosuhteissa. Tuomiokapituli kehottaa käyttämään paikallista harkintaa ei-välttämättömien seurakunnan kokoontumisten järjestämisessä.

1) Jumalanpalvelukset järjestetään jatkossakin, mutta niissä tulee minimoida mahdolliset tartuntariskit. Ehtoollisjumalanpalvelusten muuttamista sanajumalanpalveluksiksi on tarpeen mukaan syytä harkita.

2) Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Riskiarvion pohjalta voidaan harkita esimerkiksi toimitusten siirtämistä, vierasmäärän rajoittamista yhdessä omaisten kanssa tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

3) Valtioneuvosto on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota riskiryhmien, kuten vanhusten ja sairaiden suojelemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laitoshartauksista on pääsääntöisesti syytä väliaikaisesti luopua. Kuitenkin on tärkeää säilyttää valmius ja mahdollisuus yksityisehtoollisiin.

4) Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet peruutetaan. Muiden seurakunta- ja harrastetilaisuuksien perumisessa käytetään paikallista harkintaa.

5) Koronavirukseen liittyvät tilanteet ja niistä viestiminen ovat kriisiviestintää, josta vastaa seurakunnassa kirkkoherra.

6) Etätyötä tulee suosia, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Työntekijän on sovittava asiasta seurakunnassa esimiesten kanssa.

7) Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua.

8) Muista kuin välttämättömistä työyhteisön sisäisistä kokouksista tulee väliaikaisesti luopua. Työyhteisön yhteydenpidossa hyödynnetään mahdollisimman paljon etäkokouksia ja sähköisiä työvälineitä.

9) Työntekijöiden tulee varautua siihen, että työtehtävät määritellään hetkellisesti uudelleen ja resurssit suunnataan seurakunnan esimiesten ohjeiden mukaisesti seurakuntalaisia palvelevaan työhön.

Seurakunnissa tulee varautua koronavirustilanteen nopeaan muutokseen ja seurata tilanteeseen liittyvää tiedottamista. Edelleen ovat voimassa tuomiokapitulin 11.3. antamat ohjeet, jotka löytyvät täältä.

Lisätietoja: Lakimiesasessori Mari Aalto, mari.aalto@evl.fi, puh. 040 7443 303


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää