Sairaaloiden hoitohenkilökunnan tuen tarve on lisääntynyt korona-aikana

Koronaepidemian vaikutus näkyy sairaalasielunhoidon tilastoissa selvästi. Sairaalapappien henkilökunnalle antama työnohjausten määrä lähes kolminkertaistui vuosien 2020 ja 2021 välillä.

Sairaalapappien antaman työnohjauksen lisäksi myös sairaalapappien päivystysvuorokausien määrä nousi. Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset potilaiden kanssa vähenivät, ja kohtaamisia siirtyi verkon ja puhelimen välityksellä tapahtuviksi.

– Koronaepidemia lisäsi hoitohenkilökunnan tuen tarvetta ja sairaalapapit vastasivat siihen muun muassa toimimalla työnohjaajina, sairaalasielunhoidosta vastaava Virpi Sipola Kirkkohallituksesta toteaa.

Sipola jatkaa, että henkilökunnan tukeminen kuuluu sairaalapapin tehtäviin ja tukea pyritään antamaan niin paljon kuin mahdollista.

Sairaalapapit järjestivät yksilö- ja ryhmätyönohjauksia tai vapaaehtoisten ohjauksia noin 9 800 vuonna 2021, kun vuotta aiemmin ohjauksia oli noin 3 300. Sairaalapappien päivystysvuorokausien määrä kasvoi yhdeksän prosenttia noin 5 400 vuorokauteen.

Kohtaamisia siirtyi verkkoon ja puhelimeen

Sairaalapapeilla oli viime vuonna noin 44 000 kohtaamista potilaiden, heidän läheistensä ja hoitohenkilökunnan kanssa. Yli puolet kohtaamisista oli potilaiden kanssa. Noin joka kuudes kohtaaminen oli läheisen kanssa ja joka viides kohtaaminen sairaalan henkilökunnan kanssa. Verkon ja puhelimen välityksellä tavattiin lisäksi noin 18 000 ihmistä.  
 
Yleisimmät teemat sairaalapapin kohtaamisissa olivat terveys ja sairaus, elämänkriisit, kuolema ja suru, ihmissuhteet, hengelliset asiat, elämänmerkitys ja usko.

Sairaalasielunhoito tukee muutoksessa

Sairaalasielunhoito on potilaan vakaumuksen mukaista eksistentiaalista tukea. Sairaalasielunhoidossa pyritään ihmisen auttamiseen ja tukemiseen elämän muutostilanteissa, vakavassa sairastumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Tavoitteena on tukea ihmistä oman elämän syvempään ymmärtämiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen.

Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa tilanteissa.

Sairaalapapit ovat koulutukseltaan teologian maistereita, ja heillä on pappisvihkimys sekä lisäksi sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus.

Erityiskoulutus sisältää esimerkiksi psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot. Sairaalapappi työskentelee terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksikössä; sairaalassa, kotisairaalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisen yksiköissä ja avohoidossa.

Sairaalapapit työskentelevät pääasiassa arkisin, mutta usein he päivystävät myös viikonloppuisin. Viikonloppupäivystykseen osallistuvat joillakin paikkakunnalla myös seurakuntapapit.

Sairaalapappeja on tällä hetkellä 115.


Jaa sivu eteenpäin

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää