Kirkolliskokous pui samaa sukupuolta olevien vihkimistä - Mitä ajattelevat Oulun hiippakunnan edustajat?

Kysyimme aiheesta Tuula Okkoselta, Janne Kaisanlahdelta, Jukka Hautalalta, Matti Taskilalta ja piispa Jukka Keskitalolta.

Viime viikolla pidetty kirkolliskokous päättyi keskusteluun avioliitosta. Kokouksessa puitiin piispojen kirjettä, joka käsitteli kirkon avioliittokäsitystä. Kirjeessä piispat kuvasivat erilaisia malleja vihkikäytäntöön.

Kysyimme joiltakin Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajilta, mitä ajatuksia kirje ja kokouksessa käyty keskustelu heissä herätti.

Tuula Okkonen:
Kirkolliskokouksessa kävi selvästi ilmi, että piispoilla on hyvin erilaisia avioliittonäkemyksiä. Tämä on avaus muutokselle. Valtiovallan lainoppineet edustajat muistuttivat kirkon olevan julkisoikeudellinen yhteisö, jonka on noudatettava tulevaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua.

Suhtautumista esimerkiksi kuolemanrangaistukseen tai lapsen ruumiilliseen kurittamiseen ei katsota teologisina kysymyksinä, sellaisena ei kannata pitää myöskään aikaamme tuotuja paimentolaiskansan avioliittoperinteitä.

Jumalan luomistyön tuloksena ihmisyyteen kuuluvat moninaisuus, kasvu ja kehitys. Tasa-arvon edistyessä kirkon ymmärrys avioliitosta muuttuu sukupuolineutraaliksi, vaihtoehdon 5 kautta.

Jukka Hautala:
Kirkko on asian kanssa täysin jumissa. Siksi on hyvä, että tällaisessa tilanteessa maallinen esivalta tulee apuun. Odotamme Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua. Päätöksellään se linjaa, miten kirkon vihkioikeudella varustettu pappi on oikeutettu vihkimään samansukupuolisiakin aviopareja.

Maallinen oikeusistuin ei tässä puutu kirkon autonomiaan. Se tulee vain tarjoamaan tietyn minimin tilanteeseen.

Kirkon tulee evankeliumista ja opetuksestaan käsin esittää ne perusteet, miksi kirkolliseen avioliittoon voitaisiin vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja. Mielestäni perusteet ovat olemassa.

Suurta Jumalan ihmettä on, jos asiat kirkossa etenevät tältä osin selkeästi johonkin suuntaan.

Matti Taskila:
Kokonaisuutena keskustelun sävy on muuttunut: perinteisen avioliittokannan puoltajat argumentoivat Raamatulla, vastapuoli lähinnä ihmisarvolla ja tasa-arvolla. Puheenvuoroissa vedottiin kompromissiin eli perinteisen avioliiton kannattajien vastaantuloon.

Keskustelussa kritisoitiin sitä, että osa papeista ja piispoista on irtisanoutunut kirkon virallisesta kannasta. Se ohjannee laittomuuksiin myös muissa asioissa. Huomautettiin ongelmasta mallissa kolme: Kirkko ei voi tehdä toisin kuin opettaa.

Olen ensimmäisen avioliittomallin kannattaja. Olen murheellinen Jumalan sanan arvovallan sivuuttamisesta keskusteluissa.

Janne Kaisanlahti:
Kaikki ihmiset ovat tervetulleita kirkkoon, mutta Raamatun ja Jeesuksen selvän opetuksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. En voi tukea muuta opetusta kirkossa tässä asiassa. Tuntuu ikävältä, että sama asia tuodaan vuosi toisensa jälkeen käsiteltäväksi.

Piispa Jukka Keskitalo:
Keskustelussa tuli esille kirkolliskokouksen jakaantuneisuus asian suhteen. Positiivista oli, että keskustelu oli tästä huolimatta toisia näkemyksiä kunnioittavaa.

Pidin tärkeänä, että keskustelun pohjana ollut piispainkokouksen kirje oli yksimielinen, vaikka sen sisällä myönnettiin myös piispojen näkemysten jakautuvan. Koen, että piispojen kirje ja käyty keskustelu oli askel eteenpäin.

Itse pidän perinteistä avioliittokäsitystä hyvin perusteltuna, mutta olen avoin jatkokeskusteluille. Meidän on kirkkona löydettävä väylä, jota voimme yhdessä kulkea eteenpäin.

Lähiaikoina annettavalla Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla tulee myös olemaan oma vaikutuksensa vihkimiskäytäntöihin.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää