Vastine: Partio jatkaa toimintaansa Limingan seurakunnan työmuotona

Limingan seurakunnan partiotyönohjaajan virka ei ole kirkon virka- tai tehtävärakenteen mukainen ja siksi viran lakkauttaminen on perusteltua. Yhteistyö kuitenkin jatkuu, kirjoittaa vs. kirkkoherra Eeva Mertaniemi.

=> Kirjoitus on vastaus Jukka Raition kirjoitukseen Onko seurakunnan partiotyö siirtymässä saattohoitoon myös Limingassa? 

Suurin osa Suomen partiolippukunnista on rekisteröityneitä yhdistyksiä. Ne toimivat yhdistysperiaatteiden mukaan. Toiminta on järjestetty vapaaehtoisperiaatteella. Toimintaa on siinä laajuudessa mitä varainhankinta on mahdollistanut ja mikä määrä vapaaehtoisia on sitoutunut lippukunnan toimintaan.

Lippukunta voi toimintansa tueksi solmia taustayhteistyösopimuksen esimerkiksi seurakunnan kanssa tai se voi toimia ilman taustayhteisöä. Seurakunnan ollessa taustayhteisönä se voi tukea lippukuntaa esimerkiksi vuosittaisella avustusmäärärahalla ja antamalla käyttöön toimintatiloja. Lippukunnan toiminnassa näkyy silloin taustayhteisönsä tunnustuksellinen opetus.

Lippukunta voi toimia myös osana seurakunnan kasvatustoimintaa, mutta se on harvinaista.

Lippukunta voi toimia myös osana seurakunnan kasvatustoimintaa, mutta se on harvinaista. Limingan seurakunnassa partiolippukunta Limingan Niittykärppien toiminta kuuluu seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön. Partiotyönohjaajan työnkuvaan on kuulunut vuosien saatossa partiotyön lisäksi erilaisia nuoriso- ja kasvatuksen alan työtehtäviä, esimerkiksi rippikoulutyötä, etsivää nuorisotyötä sekä miestyötä esim. retkiä ja äijäpajatoimintaa. Partio-ohjaajan työajasta 50 % on ollut partiotyötä.

Partiotyönohjaajan viran hoitaja aloitti Limingan seurakunnassa vt. nuorisotyönohjaajana vuonna 1982. Hänen aloittamansa partiotyö kasvoi ja seurakunta halusi vahvistaa tätä kasvatustyön muotoa ja perusti partiontyönohjaajan viran vuonna 1987. Tämä virka räätälöitiin partiotyötä, poika- ja nuorisotyötä tekevälle työntekijälle, koska häneltä puuttui kirkon tehtävään kelpoistava muodollinen koulutus.

Partiotyönohjaaja on toiminut partionohjaajan ja lippukunnan johtajan tehtävässä eläkkeelle jääntiin asti. Partiotyönohjaajan virka ei ole kirkon virka- tai tehtävärakenteen mukainen. Viran lakkauttaminen on perusteltua.

Partiotyön järjestäminen osana seurakunnan työtä on edistynyt hyvässä yhteishengessä.

Partiotyön järjestäminen osana seurakunnan työtä on edistynyt hyvässä yhteishengessä lippukunnan johtajan ja muiden tämän hetken vastuunkantajien kanssa ja jatkuu edelleen. Seppona eli seurakunnan partiotyöntekijänä toimii seurakunnan nuorisotyönohjaaja.

Partiolippukunta saa osana seurakunnan talousarvioita toimintasuunnitelman mukaan varatun toimintamäärärahan, n. 26 000 euroa / vuosi. Limingan Niittykärppien toimintabudjetti on mahdollistanut monipuolisen partiotoiminnan ja maltilliset partiotoiminnan ja leirien osallistumis- ja toimintamaksut. Partion vapaaehtoiset ovat voineet toteuttaa partiotoimintaa ilman varainhankintaan käytettävää aikaa.

Tällä hetkellä talousarviomäärärahojen lisäksi seurakunnan tuki partiotyölle on huomattava. Partiolla on käytössään useampi tila kokoontumis- ja varastotiloiksi pappilan pihapiirissä ja Tupoksessa. Pappilan pihapiiriin ollaan aloittamassa uuden toimitilan rakentamista. Tiloista osa on varattu täysin partiotyön käyttöön.

Pappilan pihapiiriin ollaan aloittamassa uuden toimitilan rakentamista.

Partiotyötä tuetaan myös muiden seurakunnan työmuotojen kautta. Näitä ovat esimerkiksi pappien työ esimerkiksi leirikirkoissa ja hartauksissa, muu nuorisotyö, taloushallinto sekä erilaiset toimistopalvelut. Seurakunta vakuuttaa toiminnassa mukana olevat partion toimijat, partiolaiset ja vapaaehtoiset. Seurakunnan tuen lisäksi Niittykärppien toiminnan tukena on tukiyhdistys Partiotyön tuki.

Vuosikymmeniä ansiokkaasti Limingan Niittykärppien toimintaa luotsannut partiotyönohjaaja jäi eläkkeelle syksyllä 2023. Niittykärppien toiminta on ollut laajaa ja tavoittavaa, sillä myös partion eri ikäryhmiä ohjaavien ryhmien aikuiset, nuoret aikuiset ja nuoret ovat olleet vapaaehtoistehtävissään erittäin sitoutuneita.

Seurakunnan toiminnassa on luonnollista arvioida henkilöstöresursseja eläköitymisen tai työntekijävaihdosten yhteydessä. Tulevaisuussuunnittelua ohjaavat toiminnan taloudelliset raamit, väestönkehitys, seurakunnan strategia ja henkilöstösuunnittelu.

Syksyllä 2023 partiolippukunta LN on saanut uuden lippukunnan johtajan. Partiotoiminnan ryhmät ovat käynnistyneet toimintakauden alussa. Marraskuussa uusi kotikolo on saanut perustuksensa ja partion ja kerhotoiminnan tilojen rakennustyö pappilan pihapiirissä on alkanut. Partion toiminta on jatkunut ja jatkuu.

Kun joku toimintamalli on kestänyt lähes neljäkymmentä vuotta, ei uusi toimintakulttuuri voi syntyä nopeasti. Annetaan vastuunkantajille aikaa käynnistää toimintaa muuttuneessa tilanteessa. Arvioidaan toimintaa vuoden kuluttua. Muokataan toimintaresursseja tarpeen mukaan.

Kirjoittaja on Limingan seurakunnan vs. kirkkoherra


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää