Puheenvuoro: Onko seurakunnan partiotyö siirtymässä saattohoitoon myös Limingassa?

Jukka Raitio on huolissaan partion tulevaisuudesta Limingassa, mikäli esitys partionohjaajan viran lakkauttamisesta menee läpi kirkkovaltuuston kokouksessa 30. marraskuuta.

Partion asema Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakunnan työmuotona on vahvistettu piispainkokouksen päätöksellä 1983. Tällä sopimuksella edistetään partiokasvatusta yhtenä evankelisluterilaisten seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön muotona.

Limingan seurakunnassa tehtiin päätös ottaa partiotyö seurakunnan työmuodoksi vuonna 1987 muuttamalla II nuorisotyönohjaajan virka partionohjaajan viraksi.

Tällä seurakunnan luottamushenkilöiden tekemällä hienolla päätöksellä on saatu aikaan työmuoto, jossa seurakunnan ja partiotoiminnan välille on syntynyt vahva sidos lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja hengellisyyden edistämiseksi.

On saatu aikaan työmuoto, jossa seurakunnan ja partiotoiminnan välille on syntynyt vahva sidos lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja hengellisyyden edistämiseksi.

Partiotoimintaan on sitoutunut vuosittain 350–450 henkilöä, lapsia ja nuoria sekä suuri määrä vapaehtoistyötä tekeviä aikuisia.

Seurakunnan partiolippukunta Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät on useamman vuoden ajan ollut Suomen Partiolippukuntien jäsenmäärä mittauksissa kärkipäässä, jollei paraskin.

Lippukuntaan on suunniteltu oma erätaito-ohjelma, joka on toiminut partiotoiminnan keskeisenä osana. Työmuotona partio on tarjonnut mahdollisuuden kaikille liminkalaisille lapsille osallistua toimintaan ilman, että heidän pitäisi maksaa vuosittain Suomen Partiolaisten jäsenmaksua.

Lippukunta ja partionohjaaja yhdessä ovat tehneet liminkalaisille lapsille ja nuorille vuosittaiset omat talvi- ja kesäleiri, pienimuotoiset viikonloppuleirit luonnon kauniissa erämaa ympäristöissä, kolme kesävaellusta Suomen poikki- ja pituussuunnassa, partiopiirin ja valtakunnalliset partioleirit, partiotaitokilpailut eri puolilla Suomea, Euroopan ja maailman Jamboree-leirit. Nämä eivät olisi onnistuneet ilman seurakunnan partionohjaajan (lippukunnan johtajan) kokoaikaista virkaa.

Seurakunnan työmuotoja ja niiden osallistujamääriä verrattaessa on partiotoiminta ehdottomasti suurin Limingan seurakunnan työmuoto.

Limingan seurakunnassa toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia kirkkoherra, rovasti Ilkka Tornbergin vuonna 2020 tapahtuneen eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Suuri määrä henkilöstöä on vaihtunut, irtisanoutunut tai eläköitynyt.

Näin tapahtui myös 1.8.2023, jolloin seurakunnan partionohjaaja irtisanoi itsensä virasta, jossa hän toimi vuodesta 1987 alkaen.

Hänen tehtävänsä siirtyivät irtisanoutumisen jälkeen lippukunnan johtajaksi valitulle partion vapaaehtoiselle. Yhdelle seurakunnan nuorisotyönohjaajalle kiintiöitiin 15 % työpanos käytettäväksi partiotyöhön.

Kesän 2023 toiminnan järjestelyt toivat esiin, ettei toiminta voi jatkua näin pienellä seurakunnan työntekijän panostuksella.

Kesän 2023 toiminnan järjestelyt toivat esiin, ettei toiminta voi jatkua näin pienellä seurakunnan työntekijän panostuksella ja vastuun siirtämisellä ainoastaan vapaehtoisille.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.9.2023 tehnyt seuraavan päätösehdotuksen valtuustolle:

”Limingan seurakunnan partio-ohjaaja on irtisanoutunut tehtävästään. Irtisanoutumisen jälkeen lippukunnan johtajaksi valittiin partion vapaaehtoinen. Partiotoiminta hakee uutta toimintakulttuuria muuttuneessa tilanteessa. Lippukunnan toiminta säilyy edelleen seurakunnan työmuotona. Lippukunnan kokoontumistilat tulevat seurakunnalta, toimintabudjetti ja erilaiset käytännön toimintaan liittyvät tehtävät ovat osa yhteistoimintaa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että partionohjaajan virka lakkautetaan 31.12.2023.”

Mikäli tämä päätösesitys menee läpi kirkkovaltuuston 30.11.2023 kokouksessa, tietää se vuoden tai kahden kuluttua sitä, että seurakunta lopettaa tämän työmuotonsa ja siirtyy partiotoiminnan taustayhteisöksi.

Tarjotaan kyllä tilat ja pieni rahoitustuki toiminnalle. Mutta se ei riitä.

Tarjotaan kyllä tilat ja pieni rahoitustuki toiminnalle. Mutta se ei riitä. Vastaavilla toimilla on Pohjois-Pohjanmaan alueella tuhottu useita seurakunnan työmuotona olleita partiota. Toiminta on hiipunut, vetäjiä ei enää saada, vanhemmat poistuvat toiminnasta.

Kun vielä katsotaan Limingan seurakunnan kasvatustyön kokonaistilannetta, voidaan havaita seuraavaa: pitkäaikainen nuorisotyönohjaaja on hakemassa virkavapautta 1,5 vuoden ajaksi, varhaiskasvatuksen toiminnassa on sijainen ja nuorisopuolen vastaavalle nuorisotyönohjaajalle kuuluu rippikoulutyö ja 15 % osuus partiotoiminnalle.

Partionohjaajan viran lopettaminen vielä tähän ei kyllä anna hyvää kuvaa siitä, miten Euroopan nuorimpiin kuntiin kuuluvan Limingan kunnan seurakunta pystyy näillä henkilöstöresursseilla tarjoamaan liminkalaisille lapsille ja nuorille sen turvallisen, hengellisen ja toiminnallisen palvelun, joka auttaa heitä eteenpäin aikuisuuteen saakka.

Esitänkin Teille arvoisat Limingan seurakunnan valtuuston jäsenet, että käyttäisitte suurta harkintaa tehdessänne päätöstä, joka koskee seurakunnan suurimman työmuodon viran lopettamista. Oletteko todella valmiita siihen?

Kirjoittaja on Limingan Partiotyön Tuki ry:n kunniapuheenjohtaja

=> Lue Limingan seurakunnan vs. kirkkoherran Eeva Mertaniemen vastaus kirjoitukseen


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää