Yksi maallikkoedustaja enemmän, yksi pappisedustaja vähemmän

27.4.23

Ouun hiippakunnasta valitaan seuraavissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa yksi pappisedustaja vähemmän ja yksi maallikkoedustaja enemmän.


Kuvat: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio .

Kirkkolain mukaan kirkolliskokoukseen valitaan 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 on maallikkoja.

Hiippakunnista valittavien edustajien luku jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa.

Kirkolliskokouksen edustajien paikkojen jaosta hiippakuntien kesken päättää kirkkohallitus. Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli asiaa kokouksessaan viime viikolla.

Oulun hiippakunta menettää yhden pappisedustajan ja Lapuan hiippakunta saa yhden pappisedustajan lisää.

Oulun hiippakunta saa yhden maallikkoedustajan lisää kun taas Mikkelin hiippakunta menettää yhden maallikkoedustajan.

Jatkossa Oulun hiippakunnasta valitaan siis neljä pappisedustajaa ja yhdeksän maallikkoedus-
tajaa. Edustajien kokonaismäärä pysyy ennallaan, kolmessatoista.

Seuraavat kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan 13.2.2024.