Erityisammattimies Samuli Mustajärvi ja kiinteistönhoitaja Mikko Airaksinen perehtyivät viime viikolla uuden tuhkausuunin toimintaan.

Intiön krematorio kunnossa

15.9.23

Tuhkausuuni on jälleen käytössä. Mahdollisesti jo joulukuussa alkava kappeliremontti tuo muutoksia. Siunaamisia aiempaa enemmän Oulun kirkoissa ja hautaukset arkipäivinä lisääntyvät.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Riitta Hirvonen .

Syyskuun alkupuolelta saakka Oulussa on jälleen voitu tuhkata vainajia entiseen tapaan korjatussa krematoriouunissa.

Viime huhtikuussa Oulun seurakuntien Intiön kappeli ja krematorio kärsivät savuvahingoista, kun krematorion uunin luukku ei sulkeutunut kunnolla.

Uunin luukun korjaamisen ajaksi oululaisten vainajien tuhkaukset siirrettiin muille krematoriopaikkakunnille.

Seurakuntien hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi, miten mennyt kesä sujui uunin korjausta odottaessa?

– Omaiset eivät joutuneet odottamaan läheisensä tuhkausta pitkiä aikoja, sillä oululaisvainajia tuhkattiin Jyväskylässä, Vaasassa, Seinäjoella, Kokkolassa sekä Rovaniemellä.

– Odotusajat olivat jopa lyhyempiä kuin pitkään aikaan. Työtä tuhkauksien sujuminen edellytti. Seurakuntayhtymän hautauspalvelussa hoidettiin logistiikkaa viiden paikkakunnan kesken, mutta tehtävässä onnistuttiin hyvin.

– Kuljetukset toivat lisäkustannuksia, mutta niitä ei maksatettu omaisilla. Oulun seurakunnat kustansi ekstrakulut kuljetuksista.

Ennen uunin vaurioitumista Intiön krematoriossa tuhkattiin myös vainajia muun muassa Meri-Lapin suunnasta ja Raahesta. Joko tämä käytäntö toimii entiseen tapaan?

– Mitään virallista viestiä emme ole vielä voineet ulkopaikkakunnille asiasta antaa, vaikka sitä varmaan jo odotellaan. Tällä hetkellä uuden uunin toimintavarmuutta tarkistetaan, ja siksi hoidamme pelkästään oululaisvainajien tuhkauksia. Tilanne normalisoituu lähipäivinä, niin uskon.

Erityisammattimies Samuli Mustajärvi tarkistaa uuden uunin toimintaa ahkerasti.

Intiön kappelin peruskorjaus alkaa näillä näkymin joulukuussa. Millaisia muutoksia lähes kaksi vuotta kestävä remontti tuo hautajaiskäytäntöihin?

– Merkittävä muutos on varmaan se, että Intiön kappelin toimintaa siirretään korjaustöiden vuoksi Oulun seurakuntien kirkkoihin. Ensisijaisesti siunauksia siirretään Kastellin ja Pyhän Tuomaan kirkkoihin.

– Peruskorjauksen aikana on todennäköisesti painetta järjestää hautajaisia nykyistä enemmän arkipäivinä. Nythän siunaukset keskittyvät paljolti perjantai- ja lauantaipäiviin. Tämä vaatii myös omaisilta sopeutumista hieman uudenlaiseen hautajaiskulttuuriin Oulussa.

– Krematoriotila säilyy käytössä peruskorjauksen ajan lukuun ottamatta lyhyitä enintään muutaman viikon katkoksia. Kappelia laajennetaan myös krematorion osalta, jolloin rakennetaan tilat kahdelle uudelle krematorion uunille suodatinlaitteistoineen.

Kirkkoherra Ilkka Mäkinen, millä tavoin Oulujoella on varauduttu siihen, että hautauksia siirtyy Intiön kappelista seurakuntien kirkkoihin?

– Arvioimme, että siunaustilaisuudet muualla kuin Intiön kappelissa saattavat osaltaan lisätä hautauksia Oulujoen hautausmaalla. Kasvua on ollut muutoinkin parina edellisvuonna.

– Tarvittaessa töihin kutsuttavia seurakuntamestareita tarvitaan lisää. Tähän me olemme pyytäneet määrärahoja.

Kirkkoherra Juhani Lavanko, mitä muutos tuo tullessaan Karjasillan seurakuntaan?

– Kun hautaan siunaamisia on Oulun kirkoissa, näen siinä arvokkaan mahdollisuuden tehdä kauniita kaupungin kirkkoja aiempaa tutummiksi asukkaille.

– Toivon, että paikan ja rakennuksen tuttuus helpottaa kirkkoon tulemista myös hautajaisten jälkeen.

Toimitusjohtaja Risto Kova Oulun hautaustoimistolta, mitä kappelin peruskorjaus tarkoittaa hautaustoimistoille?

– Meille se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että vainajien kuljetukset lisääntyvät. Peruskorjaus on tervetullut asia, sillä sen jälkeen Intiössä on käytössä aiempaa suuremmat vainajien säilytystilat. Myös toinen krematoriouuni on tervetullut tuhkauksien lisääntyessä koko ajan.

Kappelin remontin yhteydessä krematorio laajentuu lisäsiivellä.

 

Muita aiheeseen liittyviä juttuja:

Intiön kappelissa käyttökatko savuvahinkojen vuoksi

Intiön kappelin peruskorjaus voi alkaa jo joulukuussa

Lue lisää aiheesta:

article Kirkko ja usko Seurakunnat Yleinen