Kolme seurakuntaa yhteen

Utajärven ja Vaalan seurakunnat lakkaavat olemasta itsenäisinä seurakuntina ja ne liitetään Muhoksen seurakuntaan. Tällaista esitystä seurakuntarakenteen muutoksesta käsittelevät kirkkovaltuustot huhtikuussa ja hiippakunnan tuomiokapituli toukokuussa. Lopullisen päätöksen tekee kirkkohallitus alkusyksystä. Jos esitys hyväksytään, Oulujokilaaksoon muodostuva uusi Muhoksen seurakunta voi aloittaa vuoden 2025 alussa.

|

Oulujokilaakson seurakuntien tulevaisuutta koskevassa selvityksessä ehdotetaan, että Utajärven ja Vaalan seurakunnat lakkaavat itsenäisinä seurakuntina ja niiden alueet liitetään Muhoksen seurakuntaan alueseurakuntina.

Selvitysmies esittää, että Muhoksen, Utajärven ja Vaalan seurakunnista muodostettaisiin yksi seurakunta.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin nimittämä selvitysmies, Haapajärven kirkkoherra Kari Tiirola sanoo, että seurakuntien yhteenliittämistä puoltaa ennen kaikkea jäsenmäärän väheneminen sekä taloustilanteen epävarmuus.

 

Jäsenmäärä vaikuttaa suoraa seurakunnan talouteen, kirkollisverotuotollahan seurakunnat pääasiassa elävät.

 

Vaalan jäsenmäärä on jo pudonnut alle kahden tuhannen ja Utajärvellä sama näyttäisi olevan edessä viimeistään ensi vuonna.

Jäsenkehitys on oleellinen mittari seurakunnan tulevaisuutta arvioitaessa.

– Jäsenmäärä vaikuttaa suoraan seurakunnan talouteen, kirkollisverotuotollahan seurakunnat pääasiassa elävät, Tiirola sanoo.

Erityisesti Vaalan taloustilanne on ollut kiikun kaakun jo monta vuotta.

– Viime vuonna ylijäämää jäi reilut 100 000 euroa, mutta se syntyi säästämällä seurakunnan toiminnasta eli todellisuudessa ylijäämä on näennäinen. Koska taseessa ei ole ylijäämää edellisvuodelta, Vaalan seurakunnalla ei ole varaa tehdä yhtäkään miinusmerkkistä tilinpäätöstä.

Paljon parempi taloustilanne ei ole Utajärvelläkään. Sen sijaan Muhoksella talous on tukevalla pohjalla.

Vaalalaisille ja utajärvisille tuntuva alennus veroon

Kun seurakunnat liittyvät yhteen, veroprosentin pitää olla kaikille sama. Utajärvellä ja Vaalassa se on nyt 1,85 ja Muhoksella 1,55.

– Uudessa seurakunnassa liikkeelle lähdetään siitä, että veroprosentti on 1,55, Tiirola sanoo.

Selvityksen tekijää mietitytti, pärjääkö uusi seurakunta tuolla veroprosentilla.

– Utajärvisille ja vaalalaisille on tiedossa tuntuva alennus kirkollisveroon. Toisaalta uuden seurakunnan verotulot vähenevät verrattuna siihen, mikä on seurakuntien yhteenlaskettu verotulo tällä hetkellä.

Tiirolan laskelmien mukaan verotuloa jää saamatta noin 180 000 euroa vuodessa.

– Muhoksen veroprosentti on yksi alhaisimmista hiippakunnassa, joten siinä on korotusvaraa myöhempien vuosien varalle, jos sellaista tarvitaan.

Yhdistyminen tuo lähivuosina mukanaan säästöjä eläköitymisten kautta.

Säästöä syntyy myös siitä, kun pappien ja kanttorien sijaistukset pystytään hoitamaan omin voimin.

”Utajärvi ja Vaala eivät tule tyhjätaskuina”

Viime syksynä kaikissa kolmessa seurakunnassa pidettiin seurakuntalaisille keskustelutilaisuudet seurakuntajaon muuttamisesta.

Muhoksella yleisöä kiinnosti, joutuuko parhaassa taloudellisessa tilanteessa oleva Muhos yhdistymisessä jollakin tavalla maksumiehen rooliin.

– En osaa nähdä asiaa siten, Tiirola sanoo.

–  Eiväthän Utajärvi ja Vaala tule liittoon tyhjätaskuina, sieltä tulee omaisuutta yhteiseen kassaan.

Vaala on lisäksi täysin velaton seurakunta ja Utajärvellä velkaa on todella vähän.

Tavoitteena turvata toiminnan jatkuvuus

– Painavimmat syyt seurakuntaliitokseen ovat jäsenmäärän kehitys ja taloustilanteen epävarmuus, mutta kolmas syy on halu löytää ikään kuin leveämmät hartiat Utajärven ja Vaalan työntekijätilanteeseen, Kari Tiirola sanoo.

– Seurakunnat ovat vuosien mittaan säästäneet toimintamäärärahoista ja henkilöstöstä.  Palkattujen työntekijöiden määrä molemmissa seurakunnissa on erittäin pieni, joten särkymävaraa esimerkiksi sairaustapauksissa ei ole.

– Jos henkilöstö supistuu kovin pieneksi, työntekijät väsyvät ja se puolestaan vaikuttaa seurakunnan toimintaan.

Tutut työntekijät, jumalanpalvelukset omassa kirkossa

Tiirola kiittää, että neuvottelut seurakuntien luottamushenkilöiden sekä johtavien viranhaltijoiden kanssa on käyty hyvässä hengessä.

Tiirolan rooli selvitysmiehenä on ollut vähän kuin diplomaatilla.

– En ole tehnyt ”ottakaa tai jättäkää” -tyyppisiä tarjouksia vaan seurakuntajaon muutoksesta on neuvoteltu seurakuntien edustajien kanssa. Pyrkimyksenä on ollut, että seurakunnilla olisi liitokseen liittyvistä asioista yksimielisyys.

Sovittelua ja neuvottelua tarvittiin vielä kun käytiin keskustelua tulevan seurakunnan nimestä sekä siitä, miksi Utajärveä ja Vaalaa jatkossa kutsutaan. Selvitysmies esittää, että seurakunnan nimeksi tulee Muhoksen seurakunta ja että nykyisten Utajärven ja Vaalan seurakuntien alueet ovat yhdistymisen jälkeen sen alueseurakuntia.

Seurakuntarakenteen muutos ei Tiirolan mukaan juurikaan näy seurakuntalaisille päin. Tutut työntekijät jatkavat alueilla, jumalanpalvelukset pidetään edelleen alueiden omissa kirkoissa.

Seurakunnalla on jatkossa yksi kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto, joihin valitaan jäsenet kaikkien kolmen nykyisen seurakunnan alueelta.

Selvityksessä esitetään, että seurakunnan kirkkoherraksi nimettäisiin nykyinen Muhoksen seurakunnan kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas. Vaalassa ja Utajärvellä kirkkoherranvirat muuttuvat yhdistymisessä kappalaisen viroiksi.

Utajärvelle ja Vaalaan muodostetaan aluejohtokunnat, jotka yhdessä alueseurakunnan kappalaisen kanssa järjestävät seurakuntatyön omalla alueellaan.

Lisää liitoksia hiippakuntaan on odotettavissa

Oulun hiippakunnassa ei toistaiseksi juuri ole tehty vastaavanlaisia vapaaehtoisia seurakuntaliitoksia kuin nyt Muhoksella, Utajärvellä ja Vaalassa on syntymässä.

Tiirolan mukaan yksi syy on maan hiippakuntien erilainen toimintakulttuuri:

– Periaatteena on ollut, että hiippakunta ei aktiivisesti edistä seurakuntien yhdistymistä.

Oulun hiippakunnan harvat seurakuntaliitokset ovat yleensä tapahtuneet kuntaliitosten yhteydessä.

Tiirola kuitenkin ennakoi, että seurakuntaliitoksia on tulossa.

– Itä-Lapissa ja Tornionjokilaaksossa seurakuntien yhdistymisiä on jo vireillä mutta vähän odottavassa tilassa. Veikkaan, että myös hiippakunnan eteläosassa nähdään liitoksia lähivuosina.

 

* * *

Uusi seurakunta aloittaisi 2025

  • Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käynnisti selvityksen Oulujokilaakson seurakuntien tulevaisuudesta seurakuntien kirkkovaltuustojen viime syksynä tekemän aloitteen pohjalta.
  • Jokaisen kolmen seurakunnan kirkkovaltuustot käsittelevät seurakuntaliitosta koskevan esityksen 23. huhtikuuta.
  • Mikäli päätökset ovat myönteisiä, aloite seurakuntien yhdistämisestä etenee tuomiokapitulin loppukevään kokoukseen.
  • Yhdistymisestä päättää lopullisesti kirkkohallitus alkusyksyn aikana.
  • Näin laajentunut Muhoksen seurakunta voisi aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2025.

 

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää