Vihkimistä ei rajoiteta

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto kävi vaikean keskustelun: Samaa sukupuolta olevia saa vihkiä seurakunnan tiloissa, vaikka ei saisikaan.

Samaa sukupuolta olevat parit voivat käyttää Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkollisia tiloja vihkipaikkana. Päätös syntyi tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa tällä viikolla.

Ratkaisu oli vastaus viiden neuvoston jäsenen allekirjoittamaan aloitteeseen, jossa esitettiin, ettei tiloja tulisi käyttää samaa sukupuolta olevien vihkitilana.

Neuvoston käsiteltävänä oli myös toinen, kirkkoherra Satu Saarisen aloite, jonka mukaan Oulun tuomiokirkko ja sen muut tilat ovat kaikkien seurakuntalaisten käytössä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Ratkaisu syntyi Saarisen aloitteen eduksi äänin 9–5. Katso äänten jakautuminen jutun lopusta.

Keskustelu oli rauhallinen, mutta päätös surullinen

Kieltämistä ajavan aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja rovasti Juhani Pitkälä (Kristillisten perusarvojen puolesta) reagoi neuvoston päätökseen näin:

– En lähde tämän ratkaisun vuoksi kirkosta ovet paukkuen, hän toteaa.

– Murehdin lopputulosta ja rukoilen Suomen kirkon puolesta, että se pysyisi uskollisena Raamatulle eikä vihkisi samaa sukupuolta olevia pareja.

– Toivoin, että asia olisi mennyt neuvostosta Oulun tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

Pitkälä toteaa, että aloite syntyi, koska kirkon näkemyksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.

– Kirkon kannan vuoksi vihkimisiä ei pitäisi sallia.

Kirkollisen lainsäädännön mukaan kirkkotilan ja seurakunnan tilojen käytöstä päättää kussakin seurakunnassa kirkkoherra yhdessä kirkko- tai seurakuntaneuvoston kanssa.

Jos yksimielisyyttä käytöstä ei synny, asia voidaan viedä tuomiokapitulin käsiteltäväksi.

Tasa-arvoisen kohtelun  tulee näkyä toiminnoissa

Varapuheenjohtaja Marjo Kemppainen (Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä ESLI) kertoo, että tilojen käyttämisestä käytiin seurakuntaneuvostossa asiallista keskustelua.

– Neuvoston jäsenet saivat kertoa rauhassa kantansa ennen äänestystä.

– Kokous osoitti, että demokratia toimii seurakuntien päätöksenteossa. Vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden toiminnalla on merkitystä.

Kemppainen oli Saarisen aloitteen kannalla.

– Kaikkien ihmisten tasa-arvoisen kohtelun on tultava todeksi toiminnan tasolla. Kirkkoon kuuluvalla henkilöllä on oikeus tulla näkyväksi ja kuulluksi omana itsenään.

Kirkkoherra Satu Saarinen kuvaa päätöstä yhdenvertaisuuden ja rakkauden voitoksi. Päätös lisää toivoa koko kirkon tasolla, hän kommentoi.

Vaikeat keskustelut ovat myös opettavaisia

Vantaan seurakuntayhtymässä Vantaankosken seurakunta ja Vanda Svenska församling ovat tarjonneet jo nelisen vuotta seurakuntatilojaan ja kirkkojaan samaa sukupuolta olevien parien vihkitilaisuuksiin ja hääjuhliin.

Vantaankosken kirkkoherra Hannu Pöntisen mukaan ratkaisu seurakuntaneuvostossa tehtiin tiukan äänestyksen jälkeen.

Pöntinen ei harmittele sitä, että ratkaisu syntyi vasta ”väännön jälkeen”.

– Me kaikki opimme tuolloin kärsivällisyyttä ja uskon, että toisiamme kuunnellessa pääsimme tarkastelemaan myös omia kantojamme ja sitä mihin ne perustamme.

Muut Vantaan seurakuntayhtymän seurakunnat eivät ole seuranneet Vantaankosken ja Vanda Svenska församlingin ratkaisua

Helsingissä suurin osa seurakunnista on avannut tilansa samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle tai siunaamiselle.

Turun seurakunnissa keskustelu vihkitilojen käytöstä on käynnissä.

Oulun seurakuntayhtymän seurakunnissa ei ole asiasta yhteistä linjausta.

***

Äänestyksen tulos oli 9–5

Kirkkoherra Saarisen pohjaesityksen JAA puolesta äänestivät (suluissa valitsijayhdistys):

Satu Saarinen (seurakuntaneuvoston pj.)  

Jarmo Husso (Katse) 

Marja-Liisa Karttunen (ESLI) 

Marjo Kemppainen (ESLI) 

Riitta Lampinen (Katse) 

Hannu Rahikainen (ESLI) 

Lyly Rajala (Katse) 

Marjo Tapaninen (Verso) 

Elli-Nora Vehmanen (Katse) 

Juhani Pitkälän vastaesityksen EI puolesta äänestivät (suluissa valitsijayhdistys):

Juhani Pitkälä (Kristillisten perusarvojen puolesta, KPP) 

Maija Aittola (Toimivat seurakuntalaiset) 

Kyösti Kokkonen (Katse) 

Anna-Maria Raatikainen (KPP) 

Pirkko Riihiaho (KPP) 

***

Taustaa

  • Avioliittolaki vuodelta 2017 mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton, mutta kirkon voimassa olevan käytännön mukaan pappi ei saa vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon.
  • Kirkollinen avioliittoon vihkiminen koskee edelleen vain miehen ja naisen välistä avioliittoa.
  • Useat papit ovat kuitenkin vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Vihkimisistä on tehty kanteluita.
  • Avioliittonäkemyksestä päättää kirkolliskokous.
  • Kirkollinen vihkiminen on mahdollista, jos puolisot kuuluvat kirkkoon ja he ovat käyneet rippikoulun. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen.

=> Anna jutusta palautetta

(Päivitetty 21.2.2022 kello 16.15 ja lisätty listaus äänien jakautumisesta. Päivitetty 21.2.2022 klo 17.45, korjattu Marjo Tapanisen valitsijayhdistys Eslistä Versoksi)


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää