Vaalipostia: Hei, meillä on vaalit!

”Kirkon on seurakuntineen elettävä tässä ajassa ja vastattava päätöksillään ja palvelutehtävässään ajan ilmiöihin turvaa luoden ja yhteisöämme vahvistaen”, kirjoittaa Suvi Helanen, joka on ehdolla kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon.

|

Valtakunnassa on käyty viime viikot tiiviisti niin ”kentällä” kuin kaikissa medioissa presidentinvaaleja.

Oletko huomannut, että samaan aikaan on valmistauduttu myös merkittäviin kirkon vaaleihin? Vaaleihin, joissa valitaan sekä maallikko- että pappispäättäjiä kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon.

Hiippakunnan papeilla on äänioikeus kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen pappisedustajien vaalissa, ja maallikoiden valinnan tekevät kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.

Vaaleilla valitut edustajat päättävät kirkolliskokouksessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja työtä koskevista keskeisistä linjauksista, kirkon hallinnosta ja taloudesta sekä muokkaavat kirkkolain sisältöä eduskuntakäsittelyyn.

Hiippakuntavaltuusto taas tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassaan ja sen seurakunnissa. Merkittäviä yhteiskuntavastuullisia tehtäviä siis.

Olen itse kuulunut kuluneen kauden ajan hiippakuntavaltuustoon ja sen kasvatuksen neuvottelukuntaan. Tehtävä on ollut mieluisa, ja siihen on vielä paljon annettavaa – yhtälailla myös kirkolliskokoukseen.

Näen, että maallikkojenkin vaikuttamistyölle on kirkossa paljon tilausta. Tulevaisuuden kirkossa on jokaisen voitava kokea olevansa yhdenvertainen ja tervetullut – niin kirkon työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten.

Kirkon on seurakuntineen elettävä tässä ajassa ja vastattava päätöksillään ja palvelutehtävässään ajan ilmiöihin turvaa luoden ja yhteisöämme vahvistaen. Siihen visioon itse nojaan ja luotan. Arvoisa seurakuntapäättäjä – luota sinäkin ja käytä ääntäsi!

SUVI HELANEN
Ehdolla hiippakuntavaltuustoon ja kirkolliskokoukseen maallikkojen vaalissa
Tulevaisuuden kirkko, Oulu


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää