Kuva: Aurinkopaneelit katolla.

Kirkkohallitukselle tehtäväksi kehittää ympäristövaikutusten mittaamista

6.5.22

Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuonna 2030.


Kirkko haluaa olla edelläkävijä ilmastoasioissa.  Ympäristövaikutusten arviointi ja mittaaminen on keskeisessä asemassa hiilineutraalin kirkon tavoitteen saavuttamiseksi.

Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi jatkokehittää helppokäyttöisiä työkaluja, joilla seurakunnat voivat arvioida omaa kiinteistö- ja maankäyttöään ympäristövaikutusten arvioinnin näkökulmasta.

Asiaa käsitelleen hallintovaliokunnan mielestä kirkon uusi kiinteistöstrategiamalli kokonaisuutena voi merkittävästi edistää kirkon hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Hallintovaliokunnan mukaan kirkkohallituksessa on voimakkaasti panostettava mallin edelleen kehittämiseen ja täysimittaisen käyttöönoton tukemiseen seurakunnissa.

Kirkkohallituksen tehtäväksi annettiin myös kehittää seurakuntien kiinteistöstrategiamallia siten, että siinä otetaan huomioon rakennusten lisäksi seurakunnan kaikki kiinteistöt. Seurakunnille annettiin vahva suositus siitä, että ne lisäisivät kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon ympäristövaikutusten arvioinnin.

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvään edustaja-aloitteeseen pyydettiin myös talousvaliokunnan lausunto. Kaksi edustajaa jätti mietintöön eriävän mielipiteen.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko